Een selectie fijn afstemmen met het penseel Verfijnen
Met het penseel Verfijnen kunt u de randen van een selectie fijn afstemmen, zodat u details als haren of vacht in de selectie kunt opnemen die normaal gesproken zeer moeilijk te selecteren zijn. In het venster Penseel Verfijnen vindt u een penseelgereedschap en schuifregelaars, voor meer algemene aanpassingen.
De selectie van de wolf rechts is gemaakt met het Slimme selectiepenseel en is vervolgens fijn afgestemd met het penseel Verfijnen. Als u een voorbeeld van de selectie weergeeft met een witte achtergrond, kunt u de details van de randen zichtbaar maken.
Beginnen met het penseel
In de meeste gevallen is over de afbeelding slepen met het penseel de effectiefste manier om uw selectie te verfijnen, waaronder gebieden met verwaaid haar en randen die sterk variëren. De penseelmodi omvatten Verfijnen (in de meeste situaties gebruikt), Doezelen, Toevoegen en Verwijderen.
Optionele schuifregelaars voor algemene aanpassingen
Hoewel u de regelaars in de meeste gevallen niet hoeft te gebruiken, kunt u hiermee algemene aanpassingen doen als de geselecteerde randen vrij consistent zijn, bijvoorbeeld wanneer u een selectie met een dierenvacht met kort haar maakt.
Randbreedte — hiermee kunt u het gebied opgeven dat wordt verfijnd (langs de randen van de selectie)
Kader uitbreiden — hiermee kunt u het randgebied uitbreiden richting de binnen- of buitenkant
Vloeiend — vermindert de variatie in de rand doordat de rand vanaf de buitenrand naar binnen vloeiend wordt gemaakt
Doezelen — hiermee wordt een vervagingseffect op het randgebied toegepast
Een voorbeeld weergeven van uw selectie
Het is handig om tijdens het bewerken een voorbeeld van uw werk met een andere achtergrond weer te geven. Als u begint met Overlay kunt u alle gebieden weergeven die u kunt selecteren, met Zwart-wit kunt u de omtrekken en alle semitransparante gebieden aanduiden en met Zwart, Wit of Transparant kunt u zien hoe de eindselectie eruit ziet.
Bovendien kunt u het selectievakje Resultaten verbergen/tonen in- of uitschakelen om de wijzigingen weer te geven die in de oorspronkelijke selectie zijn aangebracht met het penseel Verfijnen.
Als u bepaalde bewerkingen ongedaan wilt maken of wilt herhalen tijdens uw werkzaamheden, kunt u het palet Geschiedenis van het penseel Verfijnen openen en al uw handelingen bekijken. Zie Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren via het palet Geschiedenis voor informatie over geschiedenispaletten.
Uitvoer
Wanneer u klaar bent, kunt u uw verfijnde selectie op een aantal manieren uitvoeren, waaronder als selectie, masker of als laag.
Welke afbeeldingen werken het best?
Scherpe afbeeldingen waarin de volledige selectie in focus is
Afbeeldingen met een consistente belichting waarin een goed contrast bestaat tussen het onderwerp dat u wilt selecteren en de achtergrond
* Een selectie fijn afstemmen met het penseel Verfijnen
1 Kies een selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen en maak een selectie.
2 Klik op de knop Penseel Verfijnen op het palet Opties voor gereedschap.
3 Kies in het venster Penseel Verfijnen de optie Overlay in de vervolgkeuzelijst Voorbeeld.
4 Controleer of de Penseelmodus is ingesteld op Verfijnen en pas de schuifregelaar Penseelgrootte aan, zodat het gemakkelijk is om de rand van de selectie te volgen.
5 Sleep het penseel in het documentvenster over de details die u in de selectie wilt opnemen.
6 Kies een achtergrond waarmee u het resultaat goed kunt beoordelen in de vervolgkeuzelijst Voorbeeld.
7 Indien nodig kunt u de Penseelmodus wijzigen om de rand te verzachten (Doezelen), gebieden toe te voegen aan de selectie (Toevoegen) of gebieden uit de selectie te verwijderen (Verwijderen).
8 Wanneer u tevreden bent met de selectie, kiest u een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Uitvoer:
Selectie — de selectie wordt op de afbeelding weergegeven, zonder extra lagen
Masker — de selectie wordt op een transparante achtergrond weergegeven, zonder extra lagen
Nieuwe laag — de selectie wordt op een nieuwe laag met een transparante achtergrond weergegeven en de oorspronkelijke afbeelding wordt op een afzonderlijke laag weergegeven
Nieuwe maskerlaag — er wordt een maskergroep met drie lagen gemaakt: een laag met de selectie (transparante achtergrond), een maskerlaag (alfa) en de oorspronkelijke afbeeldingslaag
9 Klik op Toepassen.
Een voorbeeld van de uitvoer in Nieuwe maskerlaag
Als de selectie redelijk uniform is, kunt u de algemene schuifregelaars gebruiken om de selectie te verfijnen. U kunt ook een combinatie van de regelaars en het penseel gebruiken.
U kunt het formaat van het penseel ook interactief wijzigen door de Alt-toets ingedrukt te houden terwijl u in het afbeeldingsvenster sleept.