Bronnen beheren
PaintShop Pro-bronnen bevatten items zoals scripts, plaatjespenselen, patronen, verlopen, verplaatsingstoewijzingen en werkvlakken. Aan de linkerkant van het dialoogvenster Bestandslocaties vindt u de volledige lijst met bronnen. Met een consistente methode voor het beheer van deze bronnen kunt u uw werk gemakkelijker uitvoeren. Het dialoogvenster Bronbeheer is hierbij een handig hulpmiddel.
Overal waar u voorinstellingen kunt wijzigen, bijvoorbeeld in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen in het palet Gereedschapsopties, kunt u het dialoogvenster Bronbeheer openen.
U kunt de naam van bronnen wijzigen en bronnen verwijderen, kopiëren en verplaatsen. Verder kunt u ook uw eigen broncategorieën maken.
* Het dialoogvenster Bronbeheer openen
tabblad Bewerken 
Klik op Voorinstellingen en vervolgens op de knop Bronbeheer .
* Een bron verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Klik op Voorinstellingen en vervolgens op de knop Bronbeheer .
2 Indien nodig kiest u de categorie van de bron in de vervolgkeuzelijst Categorie.
3 Klik op de bron in de lijst.
4 Klik op Verwijderen.
* De naam van een bron wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Klik op Voorinstellingen en vervolgens op de knop Bronbeheer .
2 Indien nodig kiest u de categorie van de bron in de vervolgkeuzelijst Categorie.
3 Klik op de bron in de lijst.
4 Klik op Naam wijzigen.
Het dialoogvenster Naam van bron wijzigen wordt weergegeven.
5 Typ de nieuwe naam voor de bron en klik op OK.
* Een bron naar een andere locatie kopiëren
tabblad Bewerken 
1 Klik op Voorinstellingen en vervolgens op de knop Bronbeheer .
2 Indien nodig kiest u de categorie van de bron in de vervolgkeuzelijst Categorie.
3 Klik op de bron in de lijst.
4 Klik op Kopiëren.
Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.
Opmerking: u kunt nu ook de naam van het bestand wijzigen door een nieuwe naam te typen in het veld Bestandsnaam.
5 Navigeer naar de map waarnaar u de bron wilt verplaatsen en klik op Opslaan.
Opmerking: U kunt een bron niet zonder naamswijziging kopiëren naar een map die momenteel wordt gescand via het dialoogvenster Bestandslocaties.
* Een bron naar een andere locatie verplaatsen
tabblad Bewerken 
1 Klik op Voorinstellingen en vervolgens op de knop Bronbeheer .
2 Indien nodig kiest u de categorie van de bron in de vervolgkeuzelijst Categorie.
3 Klik op de bron in de lijst.
4 Klik opVerplaatsen.
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
5 Navigeer naar de map waarnaar u de bron wilt verplaatsen en klik op OK.
Opmerking: de map waarnaar u de bron verplaatst, moet voorkomen in de lijst van het dialoogvenster Bestandslocaties, anders wordt deze niet weergegeven in de visuele vervolgkeuzelijst met bronnen en ook niet in het dialoogvenster Bronbeheer. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het instellen van bestandslocaties.
* Een broncategorie maken
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Klik in de lijst Bestandstypen aan de linkerkant van het dialoogvenster op de bron waarvoor u een nieuwe categoriemap wilt maken.
3 Klik in de lijst met mappen op de map waarin u de aangepaste categoriesubmap wilt plaatsen.
4 Schakel in het groepsvak Mapopties de selectievakjes Inschakelen en Submappen gebruiken in.
5 Klik op Submap maken.
Het dialoogvenster Naam invoeren wordt geopend.
6 Typ een naam voor de aangepaste categoriesubmap en klik op OK om het dialoogvenster Naam invoeren te sluiten.
7 Klik op OK.
U moet een bron eerst opslaan, kopiëren of verplaatsen naar de gemaakte map voordat de nieuwe categorie wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Categorieën.