Hyperlinks aan afbeeldingen toewijzen
Een image-toewijzing is een plaatje dat een toegewezen gebied (een cel of hotspot genaamd) bevat, dat aan een URL gekoppeld is. De cel kan een cirkel, rechthoek of onregelmatige vorm zijn. Wanneer u de muis op de cel plaatst, verandert de muisaanwijzer in een handje. U kunt nu op dat gebied klikken om naar een andere webpagina te springen.
Hyperlinkgebieden maken
U maakt en bewerkt image-toewijzingen met de gereedschappen in het groepsvak Gereedschappen van het dialoogvenster Afbeelding met hyperlinks.
 
Gereedschap
Beschrijving
Met het gereedschap Pijl kunt u een hotspotgebied wijzigen.
Met het gereedschap Verplaatsen kunt u een hotspotgebied verplaatsen.
Met het gereedschap Veelhoek kunt u een onregelmatig gevormd hotspotgebied maken.
Met het gereedschap Rechthoek kunt u een vierkantig of rechthoekig hotspotgebied maken.
Met het gereedschap Cirkel kunt u een cirkelvormig of ovaal hotspotgebied maken.
Met het gereedschap Verwijderen kunt u een hotspotgebied verwijderen.
Met het gereedschap Pannen kunt u de afbeelding naar het voorbeeldvenster slepen, zodat u verborgen delen van de afbeelding kunt zien.
Eigenschappen toewijzen aan hyperlinkgebieden
Wanneer u de hyperlinkgebieden (of cellen) heeft gemaakt, kunt u URL's, alternatieve tekst en doelen toewijzen.
Image-toewijzingen opslaan
U kunt image-toewijzingen opslaan in een map op de vaste schijf, zodat u ze kunt gebruiken of wijzigen. U kunt toewijzingsinstellingen ook op het Klembord opslaan zodat u ze in de HTML-code kunt plakken. Wanneer u de toewijzingsinstellingen opslaat, worden de ordening van het hyperlinkgebied en de informatie die u in het dialoogvenster Afbeelding met hyperlinks heeft ingevoerd, opgeslagen. U kunt de instellingen vervolgens opnieuw in dezelfde afbeelding laden of voor een andere afbeelding gebruiken.
Voorkeuren voor hyperlinks instellen
Wanneer u de hyperlinkgebieden (of cellen) heeft gemaakt, kunt u URL's, alternatieve tekst en doelen toewijzen.
* Een hyperlinkgebied maken en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren Afbeelding met hyperlinks.
Het dialoogvenster Afbeelding met hyperlink wordt geopend.
2 Kies een van de volgende gereedschappen en teken in het voorbeeldvenster om een hotspot te maken:
Rechthoek (gereedschap) — sleep de cursor om een vierkant of rechthoekig hotspotgebied te maken.
Cirkel (gereedschap) — sleep de cursor om een cirkelvormig of ovaal hotspotgebied te maken.
Veelhoek (gereedschap) — klik om het beginpunt in te stellen en ga verder door de cursor te bewegen. Klik als u een onregelmatig gevormd hotspotgebied wilt sluiten. Dubbelklik om de veelhoek te voltooien.
3 Typ in de vervolgkeuzelijst URL het adres van de webpagina die u wilt koppelen.
Als u adressen wilt selecteren die al in de afbeelding worden gebruikt, klikt u op de pijl in het vak en selecteert u het gewenste adres in de vervolgkeuzelijst URL.
Als u niet aan een webpagina wilt koppelen, typt u #.
4 In het vak Alt. tekst voert u de tekst in die wordt weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen of als de gebruiker de weergave van afbeeldingen in de webbrowser heeft uitgeschakeld.
5 Kies een van de volgende opties voor het doelframe in de vervolgkeuzelijst Doel:
_blank — laadt de gekoppelde pagina in een nieuw browservenster.
_parent — laadt de gekoppelde pagina in de hoofdframeset van de koppeling. Als de koppeling zich niet in een genest frame bevindt, wordt de afbeelding in het volledige browservenster geladen.
_self — laadt de gekoppelde pagina in hetzelfde frame als de koppeling.
_top — laadt de gekoppelde pagina in het volledige browservenster en verwijdert alle frames.
6 Klik op Opslaan.
Het dialoogvenster HTML opslaan als wordt geopend.
7 Navigeer naar de map waarin u de HTML-code wilt opslaan en klik op Opslaan.
Het dialoogvenster Image-toewijzing opslaan als wordt geopend.
8 Navigeer naar de map waarin u de afbeelding wilt opslaan en klik op Opslaan.
 
U kunt ook
 
Een bestaand hyperlinkgebied selecteren
Klik op het gereedschap Pijl en klik op een hyperlinkgebied.
De vorm of grootte van een hyperlinkgebied wijzigen
Klik op het gereedschap Pijl, klik op de vorm om deze te selecteren en houd de muisaanwijzer boven een van de groene punten totdat de aanwijzer de vorm krijgt van een vierpuntige pijl. Sleep de punt naar een nieuwe positie.
Het hyperlinkgebied verplaatsen
Klik op het gereedschap Verplaatsen , klik in het hyperlinkgebied en versleep het dan naar een andere positie.
Een hyperlinkgebied wissen
Klik op het gereedschap Verwijderen en klik dan in het hyperlinkgebied.
Alle hyperlinkgebieden verwijderen
Klik op Wissen.
Een voorbeeld van de image-toewijzing bekijken in een webbrowser
Klik op de knop Voorbeeld in browser en test het hyperlinkgebied in de webbrowser.
Informatie over het hyperlinkgebied opslaan op het Klembord, zodat u deze in de HTML-code kunt plakken
Klik op Opslaan op Klembord om het dialoogvenster HTML-doelmap te openen, ga naar de map waar het HTML-bestand is opgeslagen en klik op OK om de segmenteringsinstellingen op te slaan. Open vervolgens het HTML-bestand, plaats de cursor waar u de HTML-segmenteringscode wilt invoegen, en druk op Ctrl + V.
Een rollover maken voor een hyperlinkgebied
Klik op Rollover maken. Zie Afbeeldings-rollovers maken voor meer informatie over het maken van afbeeldings-rollovers.
* Voorkeuren voor hyperlinks instellen
tabblad Bewerken 
1 Klik in het dialoogvenster Afbeelding met hyperlink op Voorkeuren.
Het dialoogvenster Voorkeuren hyperlinks wordt geopend.
2 Klik op het kleurvak Randkleur actief segment en kies een kleur.
3 Klik op het kleurvak Randkleur inactief segment en kies een kleur.
4 Geef in het besturingselement Maximumgrootte historielijst het aantal ingangen op uit de vervolgkeuzelijsten URL en Alt. tekst van het groepsvak Celeigenschappen in het dialoogvenster Afbeelding met hyperlink.
5 Klik op OK.
* Toewijzingsinstellingen opslaan
tabblad Bewerken 
1 Klik op Instellingen opslaan.
Het dialoogvenster Toewijzingsinstellingen opslaan wordt geopend.
2 Navigeer naar de map waarin u het instellingenbestand wilt opslaan.
3 Typ een naam voor het bestand en klik op Opslaan.
Het bestand wordt in JMD-indeling opgeslagen.
* Toewijzingsinstellingen laden
tabblad Bewerken 
1 Open de afbeelding waarin u de instellingen wilt laden.
2 Kies Bestand Exporteren Afbeelding met hyperlinks.
Het dialoogvenster Afbeelding met hyperlink wordt geopend.
3 Klik op Instellingen laden.
Het dialoogvenster Toewijzingsinstellingen laden wordt geopend.
4 Navigeer naar en selecteer het JMD-bestand dat u wilt laden.
5 Klik op Openen.