Lagen samenvoegen
Het samenvoegen van lagen wordt ook 'plat maken' van een afbeelding genoemd. U kunt alle lagen van een afbeelding samenvoegen of alleen geselecteerde lagen. Als u lagen in een afbeelding samenvoegt, neemt de afbeelding minder geheugenruimte in beslag. Lagen worden samengevoegd op basis van mengmodi, vectorgegevens en vectortekst worden omgezet in rastergegevens, en transparante gebieden van de achtergrond worden vervangen door wit.
U kunt ook een nieuwe laag maken door bestaande lagen samen te voegen.
Veel bestandsindelingen, zoals JPEG, GIF en TIFF ondersteunen geen afbeeldingen met meerdere lagen. Wanneer u afbeeldingen opslaat met een van deze indelingen, worden alle lagen in PaintShop Pro samengevoegd tot één enkele achtergrondlaag. Als u een afbeelding in PSD- ofwel PhotoShop-indeling opslaat, behoudt deze raster- en aanpassingslagen, maar vector- en tekenmateriaallagen worden omgezet in rasterlagen.
In de volgende tabel wordt beschreven hoe laagtypen worden samengevoegd.
 
Bovenste laag
Samengevoegd met
Resultaat
Willekeurige laag
Rasterlaag
Rasterlaag
Vectorlaag
Vectorlaag
Vectorlaag
Tekenmateriaallaag
Achtergrond
Achtergrond
Maskerlaag
Maskerlaag
Maskerlaag
Willekeurige laag
Achtergrond
Achtergrond
Belangrijk! Maak altijd een back-up van de oorspronkelijke PspImage-afbeelding voordat u lagen samenvoegt. Nadat u lagen heeft samengevoegd, kunt u ze niet meer afzonderlijk bewerken.
* Twee lagen samenvoegen
tabblad Bewerken 
1 Zorg ervoor dat de twee lagen direct onder elkaar liggen op het palet Lagen.
2 Selecteer de bovenster laag.
3 Kies Lagen Samenvoegen Omlaag samenvoegen.
Als u alle lagen wilt samenvoegen, kiest u Lagen Samenvoegen Alle lagen samenvoegen.
* Geselecteerde lagen samenvoegen
1 Selecteer de lagen die u wilt samenvoegen op het palet Lagen.
U kunt Ctrl en klikken gebruiken om niet-aaneengesloten lagen te selecteren.
2 Kies Lagen Samenvoegen Selectie samenvoegen.
U kunt ook geselecteerde lagen samenvoegen door met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde lagen te klikken en Samenvoegen Selectie samenvoegen te kiezen.
* Geselecteerde lagen als nieuwe laag samenvoegen
1 Selecteer de lagen die u wilt samenvoegen als nieuwe lagen op het palet Lagen.
U kunt Ctrl en klikken gebruiken om niet-aaneengesloten lagen te selecteren.
2 Kies Lagen Samenvoegen Selectie samenvoegen naar nieuwe laag.
U kunt ook geselecteerde lagen als nieuwe laag samenvoegen door met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde lagen te klikken en Samenvoegen Selectie samenvoegen naar nieuwe laag te kiezen.
* Alle zichtbare lagen samenvoegen
tabblad Bewerken 
1 Klik op het palet Lagen op de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen voor elke laag die u niet wilt samenvoegen.
Wanneer een laag verborgen is, wordt de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen gewijzigd in .
2 Kies Lagen Samenvoegen Zichtbare lagen samenvoegen om alle zichtbare lagen samen te voegen tot een rasterlaag.
Onzichtbare lagen blijven ongewijzigd. De samengevoegde laag, die de transparantiegegevens van de oorspronkelijke lagen behoudt, verschijnt op de positie van de actieve laag.
Als de geselecteerde laag deel uitmaakt van een groep, worden alleen de zichtbare lagen in die groep samengevoegd. Als de lagengroep wordt aangeduid als onzichtbaar (waardoor alle lagen in de groep onzichtbaar worden), worden geen van de lagen in die groep samengevoegd.
* Zichtbare lagen als nieuwe laag samenvoegen
1 Klik op het palet Lagen op de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen om elke laag te verbergen die u niet wilt samenvoegen.
Wanneer een laag verborgen is, wordt de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen gewijzigd in .
2 Kies Lagen Samenvoegen Zichtbaar naar Nieuwe Laag samenvoegen om een nieuwe laag te maken van de zichtbare lagen.
* Alle lagen in een groep samenvoegen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer op het palet Lagen de lagengroep of een laag in de groep die u wilt samenvoegen.
2 Kies Lagen Samenvoegen Groep samenvoegen om alle lagen in de groep samen te voegen tot één rasterlaag.