Lijnen en curven wijzigen
U kunt de eigenschappen van lijnen en curven bewerken. U kunt de vorm van een curve veranderen door de tekenpunten te wijzigen, of de vorm van de contour op een tekenpunt wijzigen door het type tekenpunt te wijzigen, door de lijnsegmenten aan beide zijde van een tekenpunt te wijzigen of door lijnsegmenten te verbinden. U kunt ook een lijnsegment knippen. Wanneer u een gesloten pad of contour knipt, wordt het pad of de contour geopend. Wanneer u een open pad of contour knipt, ontstaan er twee aparte contouren.
* Een lijn of curve bewerken
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Bewerkingsmodus .
3 Selecteer de vorm.
4 Verander de instellingen op het palet Opties voor gereedschap.
U kunt de curve ook bewerken door op het Selectiegereedschap te klikken, de curve te selecteren en de instellingen te wijzigen op het palet Opties voor gereedschap.
* Een lijnsegment aanpassen door de tekenpunten te wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Bewerkingsmodus .
3 Klik met de rechtermuisknop op een tekenpunt, kies Type tekenpunt en selecteer een van de volgende opties:
Omzetten in lijn — hiermee trekt u het segment vóór en na het tekenpunt recht.
Lijn vóór — hiermee trekt u het segment vóór het tekenpunt recht.
Lijn na — hiermee trekt u het segment na het tekenpunt recht.
Curve vóór — hiermee buigt u het segment vóór het tekenpunt.
Curve na — hiermee buigt u het segment na het tekenpunt.
* Meerdere lijnsegmenten verbinden
tabblad Bewerken 
1 Maak zoveel verbonden lijnsegmenten als u wilt.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen:
Nieuwe contour beginnen — hiermee verbindt u lijnsegmenten in een open vorm.
Geselecteerde open contour sluiten — hiermee verbindt u lijnsegmenten in een gesloten vorm.
3 Klik op de knop Toepassen .
U kunt een reeks instellingen van het palet Opties voor gereedschap opslaan als voorinstellingen. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie.
* Een lijnsegment knippen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Snijmodus .
3 Sleep de muisaanwijzer naar de plaats waar u de contour wilt knippen.
Wanneer u op de knop Snijmodus klikt, kunt u door alle geselecteerde contouren in een object knippen.