De randen van selecties wijzigen
U kunt de randen van een selectie wijzigen door de grens van de selectie vloeiend te maken of een rand rond de selectie toe te voegen.
* De grens van een selectie vloeiend maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Wijzigen Vloeiend.
Het dialoogvenster Selectie vloeiend maken wordt weergegeven.
2 Schakel de volgende opties in of uit:
Anti-alias — de randen van de selectie vloeiend maken.
Hoeken behouden — de vorm van de hoeken bewaren. Schakel dit selectievakje uit als u de hoeken vloeiend wilt maken.
3 Geef waarden op voor een of beide van de volgende bedieningselementen:
Hoeveelheid — bepaalt de mate waarin de omgeving van de selectie vloeiend wordt gemaakt.
Hoekschaal — bepaalt de mate waarin de omgeving van de hoeken van de selectie vloeiend wordt gemaakt. Dit bedieningselement is niet beschikbaar wanneer het selectievakje Hoeken behouden niet is ingeschakeld.
4 Klik op OK.
U kunt in het dialoogvenster Selectie vloeiend maken klikken op de knop Selectie in-/uitschakelen om te schakelen tussen een voorbeeld van alleen de selectie en een voorbeeld van de selectie en de rest van de afbeelding.
* Een rand toevoegen aan een selectie
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Wijzigen Selectieranden selecteren.
Het dialoogvenster Selectierand selecteren wordt weergegeven.
2 Schakel een van de volgende opties in om de positie van het doezelen in te stellen:
Binnen
Buiten
Beide
3 Typ een waarde in het vak Randbreedte.
Schakel het selectievakje Anti-alias in als u de randen van de selectierand vloeiend wilt maken.
4 Klik op OK.