Selecties verplaatsen, afknippen en roteren
U kunt een selectie verplaatsen, knippen of roteren. Als u het selectiegebied wilt wijzigen, kunt u ook het selectiekader verplaatsen.
Bij het verplaatsen van een selectie kunt u de ruimte leeg laten of een kopie van de selectie verplaatsen en het origineel laten staan. Wanneer u een selectie verplaatst, wordt deze een zwevende selectie. Wanneer u een nieuwe actie uitvoert, wordt in PaintShop Pro automatisch een nieuwe laag gemaakt van de zwevende selectie.
U kunt een selectie ook zwevend maken. Hierdoor wordt een kopie van de selectie gemaakt die u kunt verplaatsen of bewerken zonder de oorspronkelijke afbeelding te wijzigen. Een zwevende selectie blijft tijdelijk boven de afbeelding of laag op het palet Lagen staan; met een pictogram wordt aangegeven dat de laag een zwevende selectie bevat. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de zwevende selectie, maakt u de selectie weer niet-zwevend.
U kunt een selectie ook naar een aparte laag verplaatsen. Als u dit doet, blijft de inhoud van de oorspronkelijke selectie ongewijzigd en wordt er een nieuwe laag gevormd met een kopie van de selectie. U kunt deze nieuwe laag bewerken zonder de oorspronkelijke afbeelding te wijzigen.
Belangrijk! Deze opdracht werkt alleen bij afbeeldingen met 16 miljoen kleuren en grijswaarden. Zie Werken met kleuren en materialen voor meer informatie over het verhogen van de kleurdiepte van een afbeelding.
Nadat u een selectie heeft gemaakt, kunt u de selectie verplaatsen naar elke anders plaats in de afbeelding, of buiten het doek. Als u het afbeeldingsvenster zodanig heeft uitvergroot dat het grijze gebied dat buiten het doek valt in beeld is, ziet u ook de selectie die u heeft verplaatst. U kunt een selectie ook knippen door het deel te verwijderen dat buiten de afbeeldingsranden valt.
* Het selectiekader verplaatsen
tabblad Bewerken 
Gebruik het selectiegereedschap, klik met de rechtermuisknop en sleep het selectiekader naar een nieuwe positie.
U kunt het selectiekader ook verplaatsen door met de rechtermuisknop te klikken en te slepen met het gereedschap Verplaatsen .
* Een geselecteerd afbeeldingsgebied verplaatsen
tabblad Bewerken 
Voer een taak uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De selectie een willekeurige afstand verplaatsen
Stel in het palet Opties voor gereedschap Modus in op Vervangen en sleep vervolgens de selectie met een van de selectiegereedschappen (Selectie, Vrije hand of Toverstaf).
De selectie met 1 pixel verplaatsen
Druk op een pijltoets.
De selectie met 10 pixels verplaatsen
Houd Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
De selectie met 50 pixels verplaatsen
Houd Shift ingedrukt en druk op een pijltoets.
De selectie met 100 pixels verplaatsen
Houd Shift en Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
* Een geselecteerd afbeeldingsgebied kopiëren en verplaatsen
tabblad Bewerken 
Zorg dat het gereedschap Selectie actief is, stel het bedieningselement Modus in op Vervangen, houd de Alt-toets ingedrukt en sleep de selectie.
 
U kunt ook
 
De selectie met 1 pixel kopiëren en verplaatsen
Houd Alt ingedrukt en druk op een pijltoets.
De selectie met 10 pixels kopiëren en verplaatsen
Houd de Alt- en Ctrl-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
De selectie met 50 pixels kopiëren en verplaatsen
Houd de Alt- en Shift-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
De selectie met 100 pixels kopiëren en verplaatsen
Houd de Alt-, Shift- en Ctrl-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
* Een selectie zwevend maken
tabblad Bewerken 
Kies Selecties Zwevend.
* Een selectie niet-zwevend maken
tabblad Bewerken 
Kies Selecties Niet-zwevend.
* Een selectie omzetten in een laag
tabblad Bewerken 
1 Maak een selectie in de afbeelding.
2 Kies Selecties Laag maken van selectie.
De nieuwe tot laag gemaakte selectie wordt weergegeven boven de oorspronkelijke laag.
Als u een selectie als laag in een andere afbeelding wilt plaatsen, kopieert u de selectie, opent u de andere afbeelding en kiest u Bewerken Plakken als nieuwe laag.
* Een selectie afknippen tot het doek
tabblad Bewerken 
1 Verplaats een gedeelte van de selectie buiten het afbeeldingsdoek.
Maak indien nodig het afbeeldingsvenster groter, zodat het grijze gebied buiten de afbeeldingsranden wordt weergegeven.
2 Kies Selecties Niet-zwevend.
De selectie wordt niet-zwevend gemaakt, waardoor er meer bewerkingsopties mogelijk zijn.
3 Kies Selecties Afknippen tot doek.
Het gebied van de selectie buiten de afbeeldingsranden wordt verwijderd.
* Een selectie roteren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Vrij roteren.
Het dialoogvenster Vrij roteren wordt weergegeven.
2 Kies in het groepsvak Richting de optie Rechts of Links om te rotatierichting op te geven.
3 Stel in het groepsvak Graden het aantal graden in dat u wilt roteren.
Als u een waarde tussen 0,01 end 359,99 wilt opgeven, selecteert u de optie Vrij.
4 Schakel het selectievakje Alle lagen uit.
5 Klik op OK.
Wanneer u een selectie roteert, wordt deze zwevend gemaakt, waarbij de oorspronkelijke afbeelding ongewijzigd blijft.
U kunt een selectie ook interactief roteren met het Selectiegereedschap . Voordat de selectie wordt geroteerd, wordt er een laag van de selectie gemaakt.