Tekst verplaatsen
U kunt vector- en rastertekst verplaatsen naar een willekeurige plaats in een afbeelding. U kunt de tekst verplaatsen nadat deze op het pad is ingepast door deze te selecteren en langs het pad te slepen. In PaintShop Pro wordt tekst op basis van het dichtstbijzijnde punt waar de tekst het pad kruist, uitgelijnd.
Belangrijk! Als u rastertekst wilt verplaatsen die zich op een laag bevindt met andere rasterinformatie, zoals rastervormen of penseelstreken, moet u de tekst isoleren. Gebruik een selectiegereedschap zoals de Toverstaf om de tekst te selecteren en verplaatsen. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.
* Tekst verplaatsen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op de tekst die u wilt verplaatsen.
Er verschijnt nu een grensvak om de tekst.
3 Plaats de muisaanwijzer op de geselecteerde tekst totdat de vorm verandert in een pijl met vier richtingen en sleep de tekst naar een willekeurige plaats in de afbeelding.
U kunt tekst ook via knippen en plakken naar een andere laag verplaatsen.
* Tekst over een pad verplaatsen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap .
2 Klik op de tekst die u wilt verplaatsen.
Er verschijnt nu een grensvak om de tekst.
3 Plaats de muisaanwijzer op de geselecteerde tekst totdat de vorm verandert in een pijl met vier richtingen en sleep de tekst naar de gewenste locatie.
Opmerking: tijdens het slepen verschijnt een klein vierkant pictogram dat meebeweegt. Dit pictogram geeft het volgende aan:
het begin van de tekst als de tekst links is uitgelijnd
het midden van de tekst als de tekst is gecentreerd
het einde van de tekst als de tekst rechts is uitgelijnd