Afbeeldingen openen en sluiten
U kunt de meeste bestandsindelingen openen in PaintShop Pro. U kunt de afbeeldingen openen met de menubalk of vanaf het palet Ordenen. U kunt specifieke bestandsindelingen, zoals JPEG, TIF of PNG, koppelen aan PaintShop Pro zodat deze bestanden worden geopend in PaintShop Pro wanneer u erop dubbelklikt. Zie Koppelingen met bestandsindelingen instellen voor meer informatie over het instellen van koppelingen met bestandsindelingen.Zie Ondersteunde bestanden in PaintShop Pro voor een lijst met bestandsindelingen die u kunt openen in PaintShop Pro. Zie Ondersteunde RAW-bestandsindelingen voor informatie over RAW-bestanden
* Een afbeelding openen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Openen.
2 In de vervolgkeuzelijst Zoeken in selecteert u de map waarin het bestand is opgeslagen.
3 Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen.
Als u meerdere bestanden wilt openen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de bestandsnamen.
4 Klik op Openen.
 
U kunt ook
 
Informatie over een afbeelding weergeven
In het dialoogvenster Openen klikt u op de bestandsnaam en vervolgens op Details.
Een miniatuurweergave weergeven in het voorbeeldgebied
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven in.
Een script uitvoeren op bestanden als deze worden geopend
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorverwerking inschakelen in en selecteert u een script in de vervolgkeuzelijst.
* Een afbeelding openen vanaf het palet Ordenen
1 Klik in het palet Ordenen op de knop Weergeven/verbergen om het palet Navigatie weer te geven.
2 Klik in het palet Navigatie op een van de volgende tabbladen:
Verzamelingen - toont een aangepaste lijst met geordende mappen en een lijst met virtuele verzamelingen
Computer - toont een lijst met alle mappen en apparaten op uw computer
3 Dubbelklik op een map om alle hierin geplaatste submappen weer te geven.
4 Klik op de map met de gewenste foto's en sleep de betreffende afbeeldingsminiatuur naar het afbeeldingsvenster.
* Een recent weergegeven bestand openen
tabblad Bewerken 
Kies Bestand Recente bestanden en selecteer de bestandsnaam.
In het menu Recente bestanden worden standaard vier recent weergegeven bestanden vermeld. Er kunnen maximaal 10 bestanden worden weergegeven. Zie Het aantal bestanden instellen dat wordt weergegeven in de lijst met recent geopende bestanden voor meer informatie.
* Een RAW-fotoafbeelding openen
tabblad Bewerken 
Voer een van de volgende handelingen uit:
Kies Bestand Openen.
Dubbelklik op de miniatuurweergave van een RAW-afbeelding.
Houd Ctrl ingedrukt en klik op de bestandsnamen of miniatuurweergaven om meerdere bestanden te openen.
Het dialoogvenster Lab voor RAW-gegevens wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de instellingen aanpassen die zijn opgeslagen met het RAW-fotobestand.
* Een afbeelding sluiten
Kies Bestand Sluiten.