Lagen ordenen op kleur
U kunt het palet Lagen visueel ordenen door accentkleuren voor lagen en lagengroepen op te geven. De accentkleur wordt weergegeven als de achtergrond van het pictogram links van de laag- of groepsnaam. De kleur heeft geen invloed op de afbeelding zelf.
In een lagengroep krijgen lagen waaraan geen afzonderlijke accentkleuren zijn toegewezen, de kleur van de bovenliggende laag. U kunt dezelfde accentkleur gebruiken voor alle lagen in een lagengroep en een andere kleur kiezen voor lagen in andere lagengroepen.
* Een accentkleur voor een laagpictogram instellen
tabblad Bewerken 
1 Dubbelklik op het palet Lagen op de laag om het dialoogvenster Eigenschappen laag te openen.
2 Schakel het selectievakje Markeren in palet Lagen in.
3 Klik op het kleurvak naast het selectievakje.
4 Kies een nieuwe kleur en klik op OK.
5 Klik op OK in het dialoogvenster Eigenschappen laag.
Het pictogram wordt weergegeven met de accentkleur.
Klik met de rechtermuisknop op het kleurvak en klik op een kleur om een recent gebruikte kleur te kiezen.