Een afbeelding in panoramastijl maken van 360°-foto's
U kunt afbeeldingen in panoramastijl maken van 360°-foto's door het effect 360° naar Panorama toe te passen. Het effect werkt als volgt: de 360°-foto wordt geprojecteerd op een vlak oppervlak met behulp van veelgebruikte projectiemethoden: Equirectangular en Mercator.
Belangrijk! Met het toepassen van 360° naar Panorama worden de 360°-metagegevens uit afbeeldingen verwijderd. Het is dus belangrijk dat u de nieuwe afbeelding met een nieuwe bestandsnaam opslaat, zodat de oorspronkelijke foto behouden blijft.
U kunt een 360°-foto gebruiken als basis voor een foto in panoramastijl
* Ga als volgt te werk om een afbeelding in panoramastijl te maken van 360°-foto's
1 Open een foto die is gemaakt met een 360°-camera in PaintShop Pro.
Er verschijnt een bericht. U kunt namelijk een keuze maken tussen bewerken in het venster 360°-foto en bewerken in het menu Aanpassen of Effecten op het tabblad Bewerken.
2 Klik op Bewerken in 360°-foto.
3 Klik in het venster 360°-foto op 360° naar Panorama.
4 Kies in het gedeelte Projectie de optie Equirectangular of Mercator. Experimenteer met de opties om na te gaan welke het beste resultaat biedt.
5 Zorg ervoor dat het selectievakje Bijsnijden is ingeschakeld en sleep in het voorbeeldgebied om de bijsnijdrechthoek in te stellen.
6 Pas de schuifregelaar Horizontale verschuiving aan om het gebied van de afbeelding dat u wilt vastleggen weer te geven.
7 Klik op Opslaan als en sla uw bestand met een nieuwe naam op. Sluit het venster 360°-foto om terug te keren naar het hoofdtoepassingsvenster.