Afbeeldingen vooraf bekijken in webbrowsers
Met de webbrowser kunt u zien hoe een actieve afbeelding er op het web uitziet. PaintShop Pro maakt een HTML-pagina die uw afbeelding in de indeling Windows-bitmap, GIF, JPEG of PNG weergeeft. U kunt maximaal drie browsers selecteren. Zie Webbrowsers selecteren voor meer informatie over het toevoegen, wijzigen of verwijderen van webbrowsers voor het bekijken van afbeeldingen.
* Afbeeldingsbestanden vooraf bekijken in webbrowsers
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Voorbeeld in webbrowser.
Het dialoogvenster Voorbeeld in webbrowser wordt geopend.
2 Klik in de lijst Selecteer beeldindelingen op alle indelingen waarin u de afbeelding vooraf wilt bekijken.
3 Ga op een van de volgende manieren te werk als u een achtergrondkleur voor de webpagina wilt selecteren:
Klik in het vak Achtergrondkleur en kies een kleur in het dialoogvenster Kleur.
Klik met de rechtermuisknop in het vak Achtergrondkleur en kies een onlangs gebruikte kleur.
4 Voer in het groepsvak Afbeeldingsgrootte een van de volgende handelingen uit:
Schakel het selectievakje Standaardinstelling gebruiken in om de oorspronkelijke afmetingen van de afbeelding te behouden.
Schakel het selectievakje Standaardinstellingen gebruiken uit en geef nieuwe afmetingen voor de afbeelding op (in pixels) in de besturingselementen Breedte en Hoogte.
5 Klik op Voorbeeld.
Als u in de lijst Selecteer beeldindelingen alleen Windows-bitmap selecteert, wordt de webbrowser geopend en wordt de afbeelding weergegeven.
Als u een andere indeling heeft geselecteerd, wordt het desbetreffende optimalisatiedialoogvenster geopend. Selecteer uw keuzes voor het optimaliseren van de afbeelding en klik op OK.
De browser geeft voor elke indeling de bestandsgrootte, kleurdiepte en geschatte downloadtijd weer onder aan de afbeelding.