Bestanden batchgewijs verwerken
U kunt tijd besparen door meerdere bestanden te verwerken met de functie Batchverwerking. U kunt batchverwerking gebruiken om veelvoorkomende taken of bepaalde acties uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld:
Bestanden kopiëren
De naam van bestanden wijzigen
De bestandsindeling converteren
Metagegevens toevoegen of verwijderen, waaronder locatie- of andere EXIF-gegevens
Watermerken toevoegen
Het formaat wijzigen
Scripts toepassen op meerdere bestanden
Een fotolijst toevoegen
Slimme fotocorrectie toepassen
Het dialoogvenster Batchverwerking begeleidt u bij de stappen op drie pagina's: Foto's toevoegen, Batchhandelingen, Uitvoerinstellingen. Batchhandelingen zijn optioneel, maar we raden u aan de Uitvoerinstellingen te controleren voordat u de batchverwerking uitvoert.
* Bestanden batchgewijs verwerken
1 Klik op Bestand > Batchverwerking.
2 Klik in het dialoogvenster Batchverwerking, op de pagina Foto's toevoegen, op Toevoegen en kies de bestanden die u wilt verwerken.
3 Klik op Volgende.
4 Kies op de pagina Batchhandelingen een van de volgende handelingen:
Info toevoegen — Zie Bijschriften en informatietekst weergeven op afbeeldingen voor informatie over het weergeven van bijschriften en EXIF-gegevens op uw afbeeldingen.
Watermerk — Zie Een zichtbaar watermerk toevoegen voor informatie over het toevoegen van watermerken.
Formaat wijzigen — Zie Het formaat van afbeeldingen wijzigen voor informatie over het wijzigen van het formaat.
Script — Schakel de selectievakjes voor een of meer scripts in. Schakel Modus zonder melding in als u wilt voorkomen dat dialoogvensters in verband met script worden weergegeven (hiermee wordt de batchverwerking onderbroken en wordt om invoer van de gebruiker gevraagd). Zie Werken met gereedschappen en functies voor scripts voor meer informatie.
Fotolijst — Zie Fotolijsten aan afbeeldingen toevoegen voor informatie over fotolijsten.
Slimme fotocorrectie — Zie Basiscorrecties automatisch toepassen op foto's voor informatie over Slimme fotocorrectie.
Opmerking: Als u de instellingen voor een actie wilt wijzigen (scripts vormen de enige acties die u niet vanaf de pagina kunt bewerken), wijst u een item aan dat u hebt toegevoegd aan de lijst Batchhandelingen toevoegen en klikt u vervolgens op de knop Deze actie bewerken die wordt weergegeven.
5 Klik op Volgende.
6 Wijzig op de pagina Uitvoerinstellingen een van de volgende instellingen:
Doelmap — Schakel Nieuw in en blader naar een maplocatie of schakel Origineel in als u de bestanden opnieuw in de bronmap wilt opslaan.
Bestandsnaam — Als u de naam van de bestanden wilt wijzigen, schakelt u Naam wijzigen in, klikt u op Wijzigen en kiest u een optie in de lijst Opties voor naamwijziging. Klik ten slotte op Toevoegen. U kunt de naam van het bestand wijzigen met informatie als de huidige datum of uw eigen tekst. Opmerking: Als u de naam van bestanden wijzigt, kunt u er via de optie Reeks voor zorgen dat elk bestand een unieke naam krijgt en er geen naamgevingsconflicten ontstaan.
Naamconflicten — Schakel de optie in die u wilt toepassen in het geval dat twee bestanden dezelfde naam hebben.
Bestandsformaat — Kies een bestandsformaat. Klik op Opties als u de instellingen voor het bestandsformaat wilt wijzigen.
Beveiligingseigenschappen — Schakel EXIF-informatie verwijderen in als u alle EXIF-metagegevens wilt verwijderen of schakel Locatiegegevens verwijderen in om eventuele GPS-coördinaten te verwijderen. Als u een Digimarc-watermerk wilt toevoegen, schakelt u Watermerk insluiten in.
7 Klik op Starten om het batchverwerkingsproces te starten.
 
U kunt ook
 
De batchinstellingen opslaan
Klik op de pagina Batchhandelingen op Batch opslaan, blader naar de map waarin u het batchbestand (.pba) wilt opslaan en typ een bestandsnaam.
De eerder opgeslagen batchinstellingen gebruiken (.pba-bestand)
Klik op de pagina Batchhandelingen op Batch laden en blader naar het bestand met de batchinstellingen.