Een script opnemen en opslaan
Scripts zijn bijzonder handig bij het uitvoeren van taken die uit veel stappen bestaan. De meeste acties die u in PaintShop Pro kunt uitvoeren, kunnen in een script worden opgenomen. Houd u echter aan de volgende richtlijnen:
U kunt geen script schrijven om een gebruikersinterface aan te passen, om CMYK-profielen te maken of te bewerken, om bewerkingen buiten het tabblad Bewerken uit te voeren, om bewerkingen in de Afdrukweergave uit te voeren of om verlopen te maken.
U kunt geen script schrijven om werkbalken, paletten en vensters te laten zweven, koppelen of schikken.
Voor bewerkingen in de paletten Materialen en Menger en selecties in het palet Opties voor gereedschap kunnen scripts wel worden gemaakt maar niet worden opgenomen. Deze scriptacties moeten in een teksteditor worden geschreven.
Alleen voor insteekfilters die scripts ondersteunen, kunnen scripts worden geschreven.
Behalve de hiervoor genoemde beperkingen, kan voor de meeste acties die u in PaintShop Pro uitvoert een script worden gemaakt.
Voordat u begint met het opnemen van een script, raden wij u aan de specifieke acties die u wilt opnemen, eerst op te schrijven. Het is raadzaam uw acties zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Beperkte en vertrouwde scripts
De scripts in PaintShop Pro worden gemaakt in de Python-programmeertaal, die helaas ook kan worden gebruikt om kwaadaardige scripts te maken en uit te voeren. Vanwege dit potentiële gevaar bevat PaintShop Pro twee mappen die tijdens de installatie automatisch op twee locaties worden gemaakt en waarin zich scriptbestanden voor verschillende modi bevinden. Deze mappen zijn
Scripts - Beperkt — bevat scripts die niet in een vertrouwde map staan
Scripts – Vertrouwd — alle scripts die zich hierin bevinden, zijn vertrouwd
Deze mappen staan op de volgende locaties:
32-bits — X:\Program Files (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro 2022\Languages\[taalcode] (waarbij "x" het station aanduidt waarop PaintShop Pro geïnstalleerd is).
64-bits — X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro 2022 (64-bit)\Languages\[taalcode].
In uw gebruikersmap ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2022
Wanneer u voor de eerste keer een script maakt en opslaat, wordt u gevraagd om het script op te slaan op de juiste locatie in ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2022. Hierna wordt u gevraagd om op te slaan in de laatst gebruikte map.
Wanneer de toepassing naar scripts zoekt, wordt er eerst naar beperkte scripts gezocht en daarna naar vertrouwde scripts.
Enkele opmerkingen over beperkte scripts:
Als een script wordt uitgevoerd vanaf een niet-geconfigureerd pad, wordt het behandeld als beperkt.
Als een pad zowel in de lijst Beperkt als Vertrouwd staat, wordt het behandeld als beperkt.
Voorinstellingen, stalen van het palet Materialen en afdrukweergavesjablonen (die in wezen scripts zijn) worden behandeld als beperkt.
Opdrachten die niet kunnen worden gebruikt in een beperkt script
Sommige opdrachten kunnen niet worden uitgevoerd vanuit een script in de map Scripts - Beperkt. In de onderstaande tabel worden een aantal van deze opdrachten beschreven. Als u een script wilt uitvoeren dat een van deze opdrachten bevat, verplaatst u het naar de map Scripts - Vertrouwd.
 
Opdracht
Menulocatie
BestandOpslaan
Bestand Opslaan
BestandOpslaanAls
Bestand Opslaan als
KopieBestandOpslaanAls
Bestand Kopie opslaan als
GIFExport
Bestand Exporteren GIF-optimalisatie
PNGExport
Bestand Exporteren PNG-optimalisatie
JPEGExport
Bestand Exporteren JPEG-optimalisatie
Bestandslocaties
Bestand Voorkeuren Bestandslocaties
BestandSluiten
Bestand Sluiten
BestandAllesSluiten
Bestand Alles sluiten
BestandVerzenden
Bestand Verzenden
BatchOmzetten
Bestand Batch Verwerken
BatchNaamWijzigen
Bestand Batch Naam wijzigen
AfbeeldingMetHyperlinks
Bestand Exporteren Afbeelding met hyperlinks
Segmentering
Bestand Exporteren Segmentering
BestandSluiten
Bestand Afsluiten
* Een script opnemen en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Klik op de knop Scriptopname starten .
2 Voer de acties uit die in het script moeten komen.
3 Klik op de knop Scriptopname opslaan .
Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.
4 Selecteer de map waarin u het script wilt opslaan.
5 Typ een naam voor het script en klik op Opslaan.
 
U kunt ook
 
Ongedaan gemaakte opdrachten uit een script verwijderen
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Opdrachten voor ongedaan maken verwijderen in.
Instellingen van het palet Materialen opslaan die worden gebruikt in acties met gereedschap in een script
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Materialen opslaan in. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het huidige materiaal gebruikt met het opgegeven gereedschap bij het uitvoeren van het script en niet het materiaal dat is gebruikt bij het opnemen van het script. Deze optie is alleen van toepassing op opgenomen acties met een gereedschap, niet op een materiaalinstelling in een dialoogvenster.
Interactieve dialoogvensters op de betreffende positie weergeven tijdens de opname
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Dialoogvensterposities opslaan in. Als u het script met anderen wilt delen, wilt u deze optie mogelijk niet gebruiken. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt niet alleen de positie van het dialoogvenster geregistreerd, maar ook of het voorbeeldgebied Vóór/Na wordt weergegeven, of het dialoogvenster is gemaximaliseerd en of het selectievakje Voorbeeld van afbeelding is ingeschakeld. U kunt deze voorkeuren laten bepalen door andere gebruikers van uw script.
Verklarende tekst aan een script toevoegen
Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Beschrijving en typ gegevens in de vakjes Auteur, Copyright en Beschrijving. De informatie die u invoert, wordt weergegeven wanneer u het script bewerkt.