Digitale ruis verwijderen
De term 'grofkorreligheid’ of ‘ruis’ in foto’s, in het Engels noise genoemd, verwijst naar kleine gekleurde stippen die de helderheid van de afbeelding verstoren. Deze stippen worden vaak veroorzaakt door factoren als slechte verlichting of de beperkingen van de sensor van de digitale camera. Als u bijvoorbeeld op een foto van een helderblauwe lucht inzoomt, ziet u wellicht kleine oranje, rode, paarse, groene of andere kleuren stippen.
PaintShop Pro biedt drie krachtige opdrachten voor het verwijderen van ruis uit uw foto's: Eénstaps ruisverwijdering, Ruis verwijderen met AI en Digitale ruis verwijderen. Wanneer u een opdracht voor grofkorreligheidsverwijdering gebruikt, zal het programma de foto analyseren, de grofkorrelige artefacten identificeren en correcties toepassen op deze geïdentificeerde delen terwijl de belangrijke randdetails van de foto behouden blijven.
De afbeelding links ziet er korrelig uit vanwege grofkorreligheid op de digitale afbeelding. De afbeelding rechts lijkt vloeiender en minder korrelig nadat de grofkorreligheid is verwijderd.
Eénstaps ruisverwijdering: Met de opdracht Eénstaps ruisverwijdering kunt u de ruis op de foto automatisch corrigeren.
Ruis verwijderen met AI: U kunt kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) gebruiken om de ruis in uw afbeelding te analyseren. Als u de optie Verbeterd kiest, kunt u de kracht van de ruiscorrectie opgeven.
Digitale ruis verwijderen: Hiermee kunt u nauwkeuriger besturen hoe de correcties worden toegepast.
Opdracht Digitale ruis verwijderen
De opdracht Digitale ruis verwijderen geeft u meer controle over het verwijderen van ruis uit foto's.
Op foto’s die met dezelfde camera zijn genomen, komt ruis vaak in dezelfde gebieden voor. U kunt een voorinstelling maken, zodat u dezelfde correcties op al deze foto’s kunt toepassen.
Het gebruik van deze opdracht kan een ideale oplossing zijn in de volgende scenario's:
Bij foto's die vermoedelijk veel ruis bevatten (zoals een video-opname van een witbord), gebruikt u de opdracht met lage instellingen, waardoor de totale afbeelding duidelijker wordt zonder al te zeer te vervagen.
Bij foto's die met normale instellingen zijn genomen, kunt u het beste deze opdracht gebruiken om alleen de belangrijkste gebieden te corrigeren, zoals afbeeldingsartefacten rondom het onderwerp van de foto.
voor foto's met gebieden waaruit u de grofkorreligheid niet wilt verwijderen, kunt u de kleurbereiken opgeven die u wilt behouden of weglaten. U kunt bijvoorbeeld instellen dat huidskleuren in een foto niet worden gecorrigeerd. U kunt zoveel van deze beschermde gebieden selecteren als nodig.
* Snel digitale ruis verwijderen
tabblad Bewerken 
Kies Aanpassen Eénstaps ruisverwijdering.
Na een korte pauze wordt de grofkorreligheid automatisch verwijderd.
* Ruis verwijderen met AI gebruiken om ruis te analyseren en verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen > Ruis verwijderen met AI.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Kies Eenvoudig voor een snelle correctie.
Kies Verbeterd en sleep de schuifregelaar Sterkte om de mate aan ruis in te stellen die met deze bewerking wordt toegepast.
Als u weet dat u de verwerkingstijd kunt versnellen met behulp van de GPU, vinkt u het selectievakje GPU-versnelling aan.
3 Klik op OK.
Met de groene voortgangsbalk onder aan het toepassingsvenster kunt u de voortgang van de AI-analyse bijhouden.
* Geavanceerde opties gebruiken voor het verwijderen van digitale ruis
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Digitale ruis verwijderen.
Het dialoogvenster Digitale ruis verwijderen wordt geopend.
Opmerking: De drie dradenkruizen worden weergegeven in de voorbeeldweergave op het tabblad Ruis verwijderen. Deze dradenkruizen vertegenwoordigen samples van grofkorreligheid in de lichtste delen, middentonen en donkere partijen van de afbeelding. U kunt een dradenkruis verplaatsen door het grensvak in het vak Vóór te verslepen. Daarbij wordt het samplinggebied ook verplaatst.
2 Markeer in het tabgebied Ruis verwijderen het selectievakje Detailgrootten koppelen om de instellingen Klein, Normaal en Groot in te stellen in verhouding tot elkaar aan te passen.
3 Voer of stel waarden in voor Klein, Normaal en Groot.
Deze elementen bepalen hoeveel correctie er moet worden toegepast op kleine, normale en grote grofkorreligheidspatronen.
4 Voer of stel een waarde in voor Correctie mengen om te bepalen welk percentage van de gecorrigeerde afbeelding wordt samengevoegd met het origineel.
De waarde ligt in het bereik van 0,0 (geen ruis verwijderen) tot 100,0 (de hele afbeelding corrigeren). De standaardinstelling is 70.
5 Voer of stel een waarde in voor Verscherpen om te bepalen in welke mate de afbeelding scherper, indien van toepassing, wordt gemaakt nadat de ruis is verwijderd.
De standaardinstelling is 0.
6 Klik op OK.
 
U kunt ook
 
Correcties afzonderlijk instellen voor lichte, gemiddelde en donkere gebieden
Schakel het selectievakje Detailgrootten koppelen uit en typ of stel waarden in voor de elementen Klein, Normaal en Groot.
Close-ups van samplinggebieden bekijken
Klik op een dradenkruis om het gebied close-up te zien in de vakken Vóór en Na.
Een dradenkruis aan een samplinggebied toevoegen.
Sleep in het vak Vóór.
Een dradenkruis uit een samplinggebied verwijderen.
In het vak Vóór sleept u een hoek van het correctiekader diagonaal naar de tegenoverliggende hoek.
U kunt maximaal tien samplinggebieden hebben.
Voorkom sampling aan de rand van een afbeelding en voorkom sampling van zuiver zwarte en zuiver witte gebieden in de afbeelding; de rand wordt hierdoor te veel verzacht.
Let erop dat de opdracht Digitale ruis verwijderen niet bedoeld is om moiré-patronen te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van moiré-patronen vindt u in Moiré-patronen verwijderen.
Als u de huidige instellingen wilt opslaan als een specifieke voorinstelling voor deze afbeelding en deze camera, schakelt u het selectievakje Voorinstellingen camera in en klikt u op de knop Voorinstelling opslaan . Wanneer de optie Voorinstelling camera is geselecteerd, worden in de vervolgkeuzelijst Voorinstelling Laden alleen eerder opgeslagen voorkeursinstellingen voor de camera weergegeven en niet de standaardvoorkeursinstellingen. Om de instellingen op te slaan als een standaard voorinstelling, deactiveert u het selectievakje Cameravoorinstelling en klikt u op de knop Voorinstelling opslaan.
Voor de beste resultaten bij het werken met JPEG-afbeeldingen kiest u Aanpassen Ruis verwijderen/toevoegen Artefacten verwijderen met AI voordat u een opdracht voor het verwijderen van ruis gebruikt.
* Voorkomen dat ruis uit afbeeldingsgebieden wordt verwijderd
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Digitale ruis verwijderen.
Het dialoogvenster Digitale ruis verwijderen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Afbeelding beschermen.
3 Pan en zoom zo nodig in het vak Vóór totdat u het gebied ziet dat u wilt beschermen.
4 Houd Ctrl ingedrukt en sleep de cursor over het gebied dat u wilt beveiligen.
Opmerking: Als u Ctrl ingedrukt houdt, maakt u geen bijbehorend dradenkruis in het voorbeeldvenster op het tabblad Ruis verwijderen.
5 Voer of stel een waarde in voor Kleurtoon en Bereik in het groepsvak Geselecteerd kleurtoonbereik.
Opmerking: De bestaande instellingen weerspiegelen het gebied waarvan u samples hebt genomen. U kunt de kleurtoonknop automatisch verstellen door deze in de ring te slepen.
6 In het groepsvak Geselecteerd kleurtoonbereik beschermen kunt u een van de zeven grafiekhendels omlaag slepen om minder ruiscorrectie en vereffening toe te passen op het betreffende segment van het kleurtoonbereik.
Als u bijvoorbeeld alleen de middelste grafiekhendel naar beneden sleept, worden de middentonen van het huidige kleurtoonbereik volledig onderdrukt.
Opmerking: U kunt de hendels niet zijwaarts slepen.
7 Klik op OK.
U kunt de kleurcorrecties voor het huidige kleurbereik verwijderen door te klikken op Huidige herstellen. Om alle kleuraanpassingen te verwijderen, kilt u op Alles herstellen.