Oneffenheden en objecten verwijderen met het Kloonpenseel en Object verwijderen
Klonen om afbeeldingsgebieden te kopiëren of corrigeren
Het Kloonpenseel is een veelzijdig gereedschap voor corrigeren en kopiëren waarmee u over het ene gebied van een afbeelding kunt schilderen (het doel) met een ander gedeelte van de afbeelding (de bron). De verfbron kan een deel van dezelfde laag, een andere laag in de afbeelding, een samengevoegde afbeelding of een laag uit een andere afbeelding zijn.
Standaard wordt een semitransparante overlay (optie Overlay weergeven) van het bronmateriaal weergegeven terwijl u het doelgebied met de muisaanwijzer aanwijst. De overlay dient als voorbeeldweergave die u tijdens het bewerken helpt bij het bevestigen van de bron.
Het gereedschap Kloonpenseel is gebruikt om de scheuren in de muur op de foto links te verwijderen.
Objecten verwijderen met Object verwijderen
Met Object verwijderen kunt u objecten verwijderen wanneer het omringende gebied redelijk uniform qua kleur en textuur is. Dit gereedschap is vergelijkbaar met het gereedschap Kloonpenseel omdat u dit ook gebruikt om een te verwijderen gebied te identificeren en vervolgens een achtergrond kiest om dat gebied mee te bedenken.
Object verwijderen is gebruikt om één boot uit het water te verwijderen.
* Een deel van een afbeelding klonen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Kloonpenseel op de werkbalk Gereedschappen.
2 Kies op het palet Opties voor gereedschap de penseelpunt, grootte, dekking en andere instellingen.
Als u wilt dat het gereedschap Kloonpenseel telkens opnieuw wordt ingesteld als u het verven hervat, schakelt u het selectievakje Uitlijningsmodus in. U kunt over het doelgebied blijven slepen om de bronafbeelding te vullen. Schakel het selectievakje uit als u wilt dat bij elke streek dezelfde gegevens van het oorspronkelijke bronpunt worden gekopieerd.
Schakel het selectievakje Alle lagen gebruiken in om gegevens uit alle samengevoegde lagen te klonen. Als u alleen gegevens van de huidige laag wilt klonen, schakelt u het selectievakje uit.
3 Klik in de bronafbeelding met de rechtermuisknop op het middelpunt van het brongebied.
Als de afbeelding meer dan één laag heeft, klikt u op de naam van de laag op het palet Lagen voordat u het brongebied definieert.
4 Sleep de muisaanwijzer in de afbeelding op de plaats waar u het gekloonde gebied wilt verven.
Als u de overlay met de kloonbron wilt weergeven of verbergen klikt u op het selectievakje Overlay weergeven op het palet Opties voor gereedschap of drukt u op Ctrl + Alt + C.
Wanneer u een afbeeldingsgebied kloont, moet u een brongebied met gegevens selecteren.
Als de afbeelding een selectie bevat, moet u met de rechtermuisknop binnen de selectie klikken om de kloonbron in te stellen. Op een pen-tablet bereikt u hetzelfde resultaat door de Shift-toets ingedrukt te houden.
U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden en op de afbeelding klikken om het bronpunt in te stellen.
U kunt het formaat van het penseel ook interactief wijzigen door de Alt-toets ingedrukt te houden terwijl u in het afbeeldingsvenster sleept.
* Objecten uit een foto verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Object verwijderen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Selectiemodus .
3 Sleep rond het object dat u wilt verwijderen.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Bronmodus
Er wordt een rechthoek in het afbeeldingsvenster weergegeven.
5 Plaats de rechthoek op het gebied dat de vorige selectie moet vervangen.
6 Sleep de hendels van de rechthoek om het formaat ervan te wijzigen of sleep de rotatiehendel van de rechthoek om deze te roteren.
Het is raadzaam de rechthoek even groot of iets groter te maken dan het gebied dat u verwijdert.
7 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Toepassen .
8 Kies Selecties Niets selecteren om de selectie op te heffen.
 
U kunt ook
 
Selecties doezelen die zijn gemaakt met het gereedschap Selectie uit vrije hand
Voordat u de selectie maakt, moet u het besturingselement Doezelen op het palet Opties voor gereedschap aanpassen.
De dekking van het bronmateriaal aanpassen
Voordat u op de knop Toepassen klikt, past u het besturingselement Dekking op het palet Opties voor gereedschap aan.
Bronmateriaal kiezen uit alle lagen of uit de huidige laag
Schakel het selectievakje Alle lagen gebruiken uit om bronmateriaal uit alle lagen te kiezen, alsof ze zijn gemengd. Schakel dit selectievakje niet in als u bronmateriaal alleen uit de huidige laag wilt selecteren.
Randen mengen en het toonbereik van het object gebruiken bij het toepassen van het bronmateriaal
Kies de optie Slim mengen op het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken met behulp van een van de selectiegereedschappen voordat u het gereedschap Object verwijderen activeert.
U kunt de selectie ook opheffen door op de toetsen Ctrl + D te drukken.