Rode ogen verwijderen
Rode ogen zijn een veelvoorkomend probleem op foto's. Wanneer flitslicht op het netvlies van een onderwerp op een foto wordt weerkaatst, wordt op de foto een rode-ogeneffect vastgelegd. PaintShop Pro biedt twee methoden voor het verwijderen van rode ogen uit een kleurenfoto.
De snelste verwijderingsmethode is het gebruik van het gereedschap Rode ogen. Een nog krachtigere methode vormt de geavanceerde opdracht Rode ogen verwijderen, omdat u daarmee de oogkleur kunt wijzigen.
Met het gereedschap Rode ogen vervangt u de rode kleur in de pupil van het onderwerp door een donkergrijze kleur, zodat het oog er weer natuurlijk uitziet.
* Rode ogen snel verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Rode ogen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Pas op het palet Opties voor gereedschap het besturingselement Grootte van rood oog aan, zodat de muisaanwijzer ongeveer twee keer zo groot is als het oog dat moet worden gecorrigeerd.
3 Plaats de aanwijzer direct op het oog en klik.
Indien gewenst kunt u inzoomen op de foto om het gereedschap Rode ogen beter te kunnen toepassen.
U kunt de aanwijzer ook interactief vergroten of verkleinen als u de Alt-toets ingedrukt houdt terwijl u het gereedschap Rode ogen over het ooggebied sleept.
* Geavanceerde opties gebruiken voor het verwijderen van rode ogen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Rode ogen verwijderen.
2 In het voorbeeldvenster Na sleept u om de rode ogen van het onderwerp te centreren. Gebruik indien nodig het bedieningselement Zoomen om de ogen gedetailleerder weer te geven.
3 Kies een kleurvariatie in de vervolgkeuzelijsten Kleurtoon en Kleur.
Opmerking: De vervolgkeuzelijst Kleurtoon is alleen beschikbaar voor de methode Automatisch menselijk oog.
4 Kies in de vervolgkeuzelijst Methode een van de volgende correctiemethoden:
Automatisch menselijk oog — hiermee selecteert u automatisch het correctiegebied en kiest u instellingen die geschikt zijn voor een menselijk oog.
Automatisch dierlijk oog — hiermee selecteert u automatisch het correctiegebied en kiest u instellingen die geschikt zijn voor een dierlijk oog. Met deze methode kunt u de selectie roteren.
Contour van pupil uit vrije hand — hiermee kunt u het gereedschap Selectie uit vrije hand gebruiken om het correctiegebied te selecteren voor ogen van mensen of dieren.
Omtrek pupil van punt tot punt — hiermee kunt u het correctiegebied voor mensen- of dierenogen selecteren met behulp van het gereedschap Van punt tot punt.
Wanneer een zorgvuldigere correctie nodig is, bijvoorbeeld voor een gedeeltelijk bedekte pupil, is het raadzaam te kiezen voor de methode Contour van pupil uit vrije hand of de methode Omtrek pupil van punt tot punt.
5 Voer in het voorbeeldvenster Vóór een van de volgende taken uit:
Klik voor de methode Automatisch menselijk oog of Automatisch dierlijk oog binnen het rode gebied van het oog om het oog automatisch te selecteren, of sleep vanuit het midden van het oog naar de buitenrand van het rode gebied.
Bij de methode Contour van pupil uit vrije hand sleept u de muisaanwijzer om de rand van het rode gebied in de pupil totdat u het beginpunt van de selectie bereikt.
Klik voor de methode Omtrek pupil van punt tot punt in de rand van het rode gebied in de pupil en dubbelklik op het moment dat u het beginpunt bereikt. U kunt een klik terug gaan door met de rechtermuisknop te klikken.
Nadat u het oog heeft geselecteerd, verschijnt er een cirkel om het geselecteerde gebied. Een systeemmenu voor het maken van wijzigingen omsluit de cirkel. In het voorbeeldvenster Na wordt het gecorrigeerde oog weergegeven.
Opmerking: Als u kiest voor de methode Contour van pupil uit vrije hand of de methode Omtrek pupil van punt tot punt, moet u het selectiegebied beperken tot de pupil van het oog (de kleine, donkere cirkel in het midden van het oog). Deze methoden hebben tot doel om het pupilgebied, waar rode ogen optreden, te corrigeren zonder de omringende iris te wijzigen.
6 Pas de volgende bedieningselementen aan om de rode-ogencorrectie te verfijnen:
Lichtheid pupil — bepaalt de lichtheid van de pupil zodat het gecorrigeerde oog overeenkomt met de natuurlijke kleur van het oog
Irisgroottebepaalt de grootte van de iris. Wanneer u de iris vergroot, wordt de pupil kleiner.
Lichtheid glansbepaalt de lichtheid van de glans. Met lagere waarden wordt de glans donkerder, met hogere waarden lichter.
Grootte glans — bepaalt de grootte van de glans
Doezelen — past de randen van het gecorrigeerde oog aan, zodat het lijkt alsof de randen overgaan in de omliggende afbeeldingsgebieden of er scherper uitzien. Kleinere waarden maken de randen scherper, grotere waarden mengen de randen met de omringende afbeeldingsgebieden.
Vervaging — mengt het oog met de omringende pixels wanneer de foto een korrelig uiterlijk heeft. Verhoog de instelling met één eenheid per keer totdat het oog op natuurlijke wijze met de rest van de afbeelding versmelt.
7 Klik op OK.
 
U kunt ook
 
De glans naar het midden van de pupil verplaatsen
Schakel het selectievakje Glans in midden in.
Een selectie roteren voor een dierlijk oog
Sleep de rotatiehendel in het midden.
De vorm van een selectie wijzigen
Sleep de zijhendels van de selectie.
Een selectie verwijderen
Klik op Rode ogen verwijderen.
 
Met de schuifregelaar Verfijnen kunt u het rode oog corrigeren wanneer het oog gedeeltelijk verborgen is in de oorspronkelijke foto. Als het oog in de oorspronkelijke foto bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt bedekt door het ooglid, moet dat ook in de gecorrigeerde foto het geval zijn. Sleep de schuifbalk naar links om de correctie te verminderen en de overlapping met de omliggende huid te minimaliseren.