Krasjes verwijderen
Met het gereedschap Krasjes verwijderen kunt u krasjes en scheurtjes en andere ongewenste gedeelten uit foto's verwijderen.
Afzonderlijke krasjes zijn te verwijderen met het gereedschap Krasjes verwijderen.
Gebruik het gereedschap om het gebied met de oneffenheid te omsluiten en te vullen met de omliggende inhoud die u wilt behouden. Als de achtergrond relatief effen is, is het resultaat meestal goed. Krasjes op een textuurachtergrond of meer complexe achtergrond zijn waarschijnlijk effectiever te verwijderen met het gereedschap Kloonpenseel. Zie Oneffenheden en objecten verwijderen met het Kloonpenseel en Object verwijderen voor meer informatie over het gereedschap Kloonpenseel.
Voor afbeeldingen die veel kleine krasjes bevatten, kunt u de opdracht Automatisch krasjes verwijderen gebruiken. Zie Automatisch krasjes verwijderen voor meer informatie.
* Krasjes verwijderen
tabblad Bewerken 
1 in het palet Lagen selecteert u de laag met het gebied dat u wilt verwijderen.
2 Selecteer het gereedschap Krasjes verwijderen op de werkbalk Gereedschappen.
3 Kies een van de volgende opties op het palet Opties voor gereedschap om de vorm van het gereedschap Krasjes verwijderen te definiëren:
vierkante rand — corrigeert krasjes die loodrecht op de objectranden staan, zich in een open gebied bevinden of een uniforme kleur hebben
afgeschuinde rand — corrigeert krasjes die in een hoek op de objectranden staan
4 Plaats de aanwijzer net buiten het krasje aan het ene uiteinde, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het selectievak over het krasje.
5 Laat de muisknop los.
Het ingesloten gebied wordt vervangen met de omliggende pixels.
 
U kunt ook
 
Het beginpunt van het selectievak in stappen van 1 pixel verplaatsen
Voordat u de muisknop loslaat, drukt u op een pijltoets.
De breedte van het selectievak in stappen van 1 pixel vergroten of verkleinen
Voordat u de muisknop loslaat, drukt u op PgUp of PgDn.
De omliggende pixels gebruiken om het gebied loodrecht op de rand van het selectievak te vullen
Voordat u de muisknop loslaat, drukt u op Shift.
Deze techniek is ideaal voor foto's waarbij de achtergrond gebieden bevat met gedefinieerde randen en lijnen, zoals een bakstenen muur.
Voorkom dat u belangrijke details verwijdert uit de omgeving van het krasje door de correctie te beperken via een selectie. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.
Als u niet tevreden bent met het resultaat, klikt u op de knop Ongedaan maken , selecteert u het krasje opnieuw en probeert u een andere breedte voor het gereedschap te gebruiken.
Als het krasje zich over verschillende achtergronden uitstrekt, kunt u proberen het stukje bij beetje te verwijderen.