De naam van bestanden batchgewijs wijzigen
U kunt de naam van meerdere bestanden gelijktijdig wijzigen.
* Naam van bestanden batchgewijs wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Namen in batch wijzigen om het dialoogvenster Namen in batch wijzigen te openen.
2 Klik op Bladeren.
3 Kies de map met de bronbestanden.
4 Voer een van de volgende handelingen uit:
Als u aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt.
Als u niet-aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt.
5 Klik op Selecteren.
De bestanden verschijnen in de lijst Te hernoemen bestanden van het dialoogvenster Namen in batch wijzigen.
6 Klik op Wijzigen. Het dialoogvenster Bestandsnaamindeling wijzigen wordt nu geopend.
7 Kies een van de volgende naamwijzigingsopties in de vervolgkeuzelijst Opties voor naamwijziging:
Cameramerk — de camera die is gebruikt om de foto te maken, zoals aangeduid door de EXIF-gegevens.
Cameramodel — het cameramodel dat is gebruikt om de foto te maken, zoals aangeduid door de EXIF-gegevens.
Eigen tekst — hiermee voegt u tekst toe aan de geconverteerde bestanden
Datum — deze optie voegt de huidige datum aan de bestandsnaam toe
Documentnaam — de oorspronkelijke naam aan de nieuwe bestandsnaam wordt toegevoegd en u bepaalt of u hoofdletters of kleine letters gebruikt
Lens — de lens die is gebruikt om de foto te maken, zoals aangeduid door de EXIF-gegevens.
Locatie — de GPS-coördinaten in de EXIF-gegevens (indien beschikbaar).
Reeks — deze optie voegt de numerieke positie van een bestand in de naamwijzigingsprocedure toe
Tijd — deze optie voegt de huidige tijd aan de bestandsnaam toe
8 Klik op Toevoegen voor elke optie die u wilt verplaatsen naar de lijst Inclusief.
Het schema voor de bestandsnamen verschijnt onderaan in het dialoogvenster.
9 Klik op OK.
Als u de naamwijziging wilt stoppen wanneer er een fout optreedt in PaintShop Pro, schakelt u het selectievakje Stoppen bij fout in het dialoogvenster Namen in batch wijzigen in.
10 Klik op Starten.
Klik op de knoppen Omhoog en Omlaag in het dialoogvenster Bestandsnaamindeling wijzigen als u de volgorde van de gekozen opties in de lijst Opties voor naamwijziging wilt wijzigen.