De naam van lagen wijzigen
Tijdens het toevoegen van lagen aan een afbeelding wilt u de laagnamen mogelijk wijzigen, zodat de lagen gemakkelijk zijn te identificeren op het palet Lagen.
* De naam van een laag wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Klik in het palet Lagen op de laag waarvan u de naam wilt wijzigen, wacht een ogenblik en klik vervolgens nogmaals.
De naam wordt gemarkeerd in een vak weergegeven.
2 Typ de nieuwe naam in het vak en druk op Enter.
U kunt de naam van een laag ook wijzigen door te dubbelklikken op de laag zodat het dialoogvenster Eigenschappen laag opent en vervolgens een nieuwe naam in te voeren in het vak Naam.