Opdrachten herhalen
Met de opdracht Herhalen kunt u een eerder aangebracht effect of gemaakte correctie opnieuw toepassen zonder dat u opnieuw naar het bijbehorende dialoogvenster hoeft te gaan.
De laatste opdracht die kan worden herhaald, wordt altijd weergegeven in het menu Bewerken. De opdracht Herhalen is niet beschikbaar als de vorige opdracht niet herhaald kan worden.
* Een opdracht herhalen
tabblad Bewerken 
Kies Bewerken Herhalen.
U kunt meerdere opdrachten herhalen door een script op te nemen en op elke afbeelding uit te voeren. Zie Basisfuncties van scripts voor meer informatie over het gebruik van scripts.
U kunt een opdracht ook herhalen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u een willekeurige werkbalkknop of een menuoptie selecteert. De laatst gebruikte instellingen worden toegepast met de herhaalde opdracht.