Alle voorkeuren herstellen
Voor verschillende programmavoorkeuren kunnen de standaardwaarden worden hersteld.
* Toepassingsvoorkeuren herstellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren herstellen.
Het dialoogvenster De toepassing opnieuw instellen wordt geopend.
2 Schakel de volgende selectievakjes naar wens in:
Algemene voorkeuren opnieuw instellen — hiermee zet u alle algemene voorkeursinstellingen terug op de standaardwaarden van het programma
Bestandslocaties herstellen — hiermee zet u alle instellingen voor bestandslocaties terug op de standaardwaarden van het programma
Standaardconfiguratie van werkvlak herstellen — hiermee zet u het huidige werkvlak terug op de standaardwaarden van het programma
Dialoogposities en laatst gebruikte instellingen herstellen — hiermee zet u de standaardposities en de standaardinstellingen van dialoogvensters terug
Alle cachebestanden verwijderen — verwijdert alle bestaande cachebestanden
Alle werkbalken/paletten zichtbaar maken op het scherm — geeft alle werkbalken en paletten weer
3 Klik op OK.
U kunt de hele toepassing herstellen naar de standaardstatus door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u het programma start. Alle aanpassingen worden gewist wanneer u het programma herstelt.