Het formaat van afbeeldingen wijzigen
Na het aanpassen van de afbeelding, kunt u de grootte veranderen. Het is belangrijk te weten wat het effect van formaatwijzigingen op afbeeldingspixels is.
Het effect van formaatwijzigingen op de afbeeldingsresolutie
Pixels hebben geen vaste grootte. Elke pixel stelt simpelweg één gebied van dezelfde kleur voor. Op het moment dat het formaat van een afbeelding is gewijzigd, kan het aantal pixels in de afbeelding groter of kleiner zijn, waardoor er een nieuwe resolutie bepaald moet worden. Een nieuwe resolutie wijzigt de bestandsgrootte wel.
De afdrukresolutie wordt gedefinieerd als het aantal pixels per inch (ppi). Bij een hogere afdrukresolutie worden kleinere afgedrukte pixels gemaakt, wat in een kleinere afgedrukte afbeelding resulteert. Een lagere afdrukresolutie leidt tot grotere afgedrukte pixels en een grotere afgedrukte afbeelding. Formaatwijziging kan worden gebruikt voor:
het wijzigen van de afdrukresolutie en de afdrukgrootte, waarbij het aantal pixels en de bestandsgrootte behouden blijven (geen nieuwe resolutie);
het wijzigen van het aantal pixels en de bestandsgrootte, waarbij de afdrukresolutie en de afdrukgrootte behouden blijven (nieuwe resolutie);
het wijzigen van de afdrukresolutie, de afdrukgrootte, het aantal pixels en de bestandsgrootte (nieuwe resolutie).
Overweeg de volgende richtlijnen als u het formaat van uw afbeeldingen gaat wijzigen:
Als u een afbeelding uitvergroot, kan dit leiden tot een verlies aan detail en scherpte. Kies de opties voor Op basis van AI (Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) voor het beste resultaat. Zie Afbeeldingen uitvergroten op basis van Upsampling met AI voor meer informatie.
Wijzig het formaat van een afbeelding slechts één keer. Als u de afbeeldingsgrootte niet goed wijzigt, maak de wijziging dan ongedaan en probeer het opnieuw.
Corrigeer en retoucheer afbeeldingen voordat u het formaat ervan wijzigt.
Methoden voor resolutiewijziging
Met de optie Nieuwe resolutie geeft u op hoe de pixels in een afbeelding gewijzigd worden. De methode Bicubisch is de traagste methode, maar produceert normaal gesproken de beste resultaten.
In de volgende tabel worden de types voor nieuwe resolutie die beschikbaar zijn in PaintShop Pro omschreven.
 
Type resolutiewijziging
Beschrijving
Op basis van AI
Beschikbaar wanneer u afbeeldingen uitvergroot (de grootte van de afbeelding bij Nieuw is groter dan die bij Origineel). Dit type resampling maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de details te behouden. Zie Afbeeldingen uitvergroten op basis van Upsampling met AI voor meer informatie.
Intelligent
Kiest het beste algoritme op basis van de nieuw ingestelde pixelafmetingen
Bicubisch
Minimaliseert de rafelige randen die vaak zichtbaar zijn in vergrote, onregelmatige of complexe afbeeldingen.
Bilineair
Gebruikt de twee dichtstbijzijnde pixels rond elke bestaande pixel om te bepalen hoe nieuwe pixels worden weergegeven.
Pixelformaat wijzigen
Dupliceert of verwijdert pixels om de geselecteerde breedte en hoogte van de afbeelding te realiseren (aanbevolen voor afbeeldingen met scherpe randen en eenvoudige graphics).
Gewogen gemiddelde
Bepaalt aan de hand van het gewogen gemiddelde van de kleurwaarde van aangrenzende pixels hoe nieuwe pixels worden weergegeven (handig voor het verkleinen van fotorealistische, onregelmatige of complexe afbeeldingen).
Wat gebeurt er met pixels als u de resolutie van een afbeelding wijzigt?
Als u de opdracht Formaat wijzigen gebruikt om de afmetingen van de afbeelding te vergoten, moeten er pixels aangevuld worden door interpolatie van informatie in de bestaande pixels. Stel u voor dat u een afbeelding van 100 × 100 pixels hebt, en dat u de afbeelding wilt vergroten door het aantal pixels te vergroten naar 200 × 200. U begint met 10.000 pixels en na het wijzigen van het formaat heeft u 40.000 pixels. Dus is driekwart van de uiteindelijke pixels “erbij gemaakt”. De meeste methoden om pixels erbij te maken betreffen interpolatie van de pixeltussenruimten die geproduceerd worden door de afmetingen van de afbeelding op te rekken. De methode Formaat pixel wijzigen kopieert de kleur van de meest nabijgelegen pixel. De Bilineaire methode is gebaseerd op een gemiddelde van vier aangrenzende pixels (uit een 2 × 2 pixel-omgeving). De Bicubische methode is meer verfijnd en gebruikt 16 aangrenzende pixels (uit een 4 × 4 pixel-omgeving). Deze grotere omgeving geeft meer informatie over hoe de kleur verandert in dat bepaalde gedeelte van de afbeelding en kan dus de kleuren in de erbij gemaakte pixels verbeteren.
Bij gebruik van de opdracht Formaat wijzigen om de afmetingen van de afbeelding te verkleinen, wordt een gemiddelde van de pixelkleuren genomen. Stel dat u een afbeelding wilt verkleinen van 100 × 100 pixels naar 50 × 50 pixels. Het resultaat bevat 2.500 pixels, wat een kwart van de pixels is die voor de originele afbeelding nodig waren. De verschillende methoden voor resolutiewijziging bepalen hoeveel gewicht de originele pixels krijgen wanneer hiervan een gemiddelde wordt genomen.
Zijn er andere manieren om een afbeelding groter of kleiner te maken?
Er zijn verschillende manieren voor het vergroten of verkleinen van een afbeelding. U kunt het formaat wijzigen, de doekgrootte veranderen, de afbeelding bijsnijden of de afbeelding op een ander formaat afdrukken, gebruik maken van de opdracht Kopiëren speciaal of de opdracht Opslaan voor Office.
Als u de doekgrootte vergroot, worden er pixels aan de rand van de afbeelding toegevoegd. Als u de doekgrootte verkleint, worden er pixels aan de randen van de afbeelding verborgen (alle laaggegevens blijven behouden). Zie Het formaat van het doek wijzigen voor meer informatie.
Wanneer u een afbeelding bijsnijdt, verwijdert u de pixels buiten het geselecteerde bijsnijdgebied. Zie Afbeeldingen bijsnijden voor meer informatie.
U kunt een afbeelding die u toevoegt aan het venster Afdrukweergave ook vergroten of verkleinen door de selectiegrepen te slepen. Door de afbeelding op deze manier te verkleinen of te vergroten wordt het afbeeldingsbestand niet veranderd, wat nuttig is als u de afbeelding op verschillende formaten wilt afdrukken. Zie Het formaat van een afbeelding in een afdrukweergave wijzigen voor meer informatie.
Met de opdracht Kopiëren speciaal kunt u de afbeelding in een van de drie formaten naar het Klembord kopiëren, afhankelijk van de vraag of u de afbeelding professioneel gaat afdrukken, zelf gaat afdrukken of dat u de afbeelding naar uw computerscherm of een e-mailbericht gaat kopiëren. Nadat u de afbeelding naar het klembord hebt gekopieerd, kunt u de afbeelding met nieuw formaat in een bestand in een ander programma plakken, zoals in een tekstverwerker. Zie Afbeeldingen naar andere toepassingen kopiëren voor meer informatie.
De opdracht Opslaan voor Office biedt opties voor het wijzigen van het formaat die lijken op die van de opdracht Kopiëren speciaal, behalve dat u het bestand op schijf kunt opslaan en ook de afbeeldingsgrootte en resolutie kunt opgeven. Zie Afbeeldingen opslaan voor Office-toepassingen voor meer informatie.
* Het formaat van een afbeelding wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Formaat wijzigen.
Het dialoogvenster Formaat wijzigen wordt geopend.
2 Kies een van de volgende opties voor het wijzigen van het formaat:
Op pixels — u kunt een formaat in pixels opgeven door waarden te typen in de vakken Breedte en Hoogte. U kunt ook een optie kiezen in de vervolgkeuzelijst met standaardformaten.
Op percentage — u kunt het formaat wijzigen op basis van een percentage (van het origineel) door de gewenste waarde in te voeren in het vak Breedte of Hoogte.
Op afdrukformaat — u kunt een formaat in inches, centimeters of millimeters opgeven door waarden te typen in de vakken Breedte en Hoogte. U kunt ook een optie kiezen in de vervolgkeuzelijst met standaardformaten en de waarde voor Resolutie instellen.
Eenzijdig — u kunt het formaat van de Breedte of Hoogte instellen op basis van pixels, waarna het formaat wordt aangepast op basis van de huidige verhoudingen.
3 Als u de afbeelding verder wilt aanpassen, schakelt u het selectievakje Geavanceerde en AI-aangedreven instellingen in en past u een van de onderstaande opties aan.
 
U kunt ook
 
Nieuwe resolutie afbeeldingspixels bepalen
Markeer het selectievakje Nieuwe resolutie met en selecteer een methode voor het wijzigen van de resolutie.
Opmerking: een nieuwe resolutie wijzigt de pixelafmetingen van de afbeelding en laat u de instelling van de resolutie wijzigen ongeacht of u de waarden Hoogte en Breedte wijzigt.
De gewijzigde afbeelding verscherpen
Markeer het selectievakje Nieuwe resolutie met en kies Bicubisch uit de vervolgkeuzelijst. Stel de Scherpte in op ongeveer 100 om een afbeelding te verkleinen of op ongeveer 50 om een afbeelding te vergroten.
Opmerking: als het besturingselement Scherpte op 0 is ingesteld, wordt de scherpte van de afbeelding met een nieuw formaat niet gewijzigd.
Helderheid van de gewijzigde afbeelding behouden
In de opties Diversen van het dialoogvenster Algemene programmavoorkeuren, markeert u het selectievakje Afbeeldingshelderheid bij wijzigen formaat behouden .
De hoogte-breedteverhouding ontgrendelen
Schakel het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen uit.
Alleen het formaat van de geselecteerde laag aanpassen
Schakel het selectievakje Formaat van alle lagen wijzigen uit.
Als u het selectievakje Nieuwe resolutie met uitschakelt, werken de bedieningselementen Breedte, Hoogte en Resolutie samen; als u een van deze elementen wijzigt, veroorzaakt dit ook bij de andere elementen een verandering. Bij gebruik van deze methode blijven de pixelafmetingen van de afbeelding onveranderd.
Als u de hoogte-breedteverhouding verandert, raakt de afbeelding vervormd. Een slotpictogram naast de vakken Breedte en Hoogte duidt aan of de hoogte-breedteverhouding is vergrendeld.
Als u de huidige afdrukgrootte van de afbeelding wilt behouden, markeert u het selectievakje Oorspronkelijke afdrukgrootte behouden.