Afbeeldingsgebieden retoucheren met penselen
U kunt afbeeldingen retoucheren door penseelstreken aan te brengen. Sommige retoucheerpenselen bootsen fotografische effecten na, terwijl andere de pixels veranderen op basis van helderheid, verzadiging, kleurtoon of kleurwaarden. Met sommige retoucheerpenselen ontstaan vergelijkbare effecten als met de kleurcorrectieopdrachten. In de tabel hieronder worden de retoucheerknoppen beschreven.
 
Penseel
Effect
Lichter/donkerder
Verhoogt of verlaagt de helderheid; heeft invloed op de RGB- of helderheidswaarde van pixels.
Tegenhouden
Maakt details in gebieden die in de schaduw liggen lichter en haalt ze naar voren (bootst de traditionele fototechniek van de donkere kamer na, waarbij een deel van het licht wordt tegengehouden wanneer u foto's afdrukt om lichtere gebieden te produceren)
Doordrukken
Maakt gebieden van de afbeelding die te licht zijn, donkerder.
Uitsmeren
Verspreidt kleur- en beelddetails vanaf het beginpunt en pakt tijdens het verplaatsen nieuwe kleur- en beelddetails op, net alsof u verf uitsmeert.
Verspreiden
Verspreidt kleur- en beelddetails vanaf het beginpunt, maar pakt geen nieuwe kleur- of beelddetails op.
Verzachten
Maakt randen vloeiend en reduceert contrasten.
Verscherpen
Verscherpt randen en accentueert contrasten.
Reliëf
Laat de voorgrond uit de achtergrond omhoogkomen door kleur te onderdrukken en randen in zwart te traceren.
Verzadiging omhoog/omlaag
Verhoogt of verlaagt de verzadiging; heeft invloed op de HSL-waarde van pixels.
Kleurtoon omhoog/omlaag
Verhoogt of verlaagt de kleurtoon; heeft invloed op de HSL-waarde van pixels.
Naar doel overgaan
Verandert pixels op basis van een kenmerk van de huidige voorgrondkleur op het palet Materialen: kleur, toon, verzadiging of helderheid.
Als u de kleur als doel kiest, gebruikt het penseel de voorgrondkleur zonder de luminantie te beïnvloeden.
Als u de kleurtoon, verzadiging of helderheid als doel kiest, wordt de kleurtoon-, verzadigings- of helderheidswaarde van de voorgrondkleur gebruikt zonder dat de andere waarden veranderen.
Kleur vervangen
Zie Kleuren, verlopen of patronen vervangen voor meer informatie over het gereedschap Kleur vervangen.
* Een retoucheerpenseel gebruiken
tabblad Bewerken 
1 Kies een retoucheerpenseel op de werkbalk Gereedschappen.
2 Stel de penseelopties in op het palet Opties voor gereedschap.
3 Sleep in de afbeelding om het gereedschap toe te passen.
 
U kunt ook
Op het palet Opties voor gereedschap:
Het gedrag van het gereedschap omkeren
Markeer het selectievakje Muisknoppen wisselen wanneer u de gereedschappen Lichter/donkerder , Verzadiging Omhoog/Omlaag of Kleurtoon omhoog/omlaag gebruikt.
Gegevens op alle lagen retoucheren
Markeer het selectievakje Alle lagen gebruiken wanneer u de gereedschappen Uitsmeren , Verspreiden , Verzachten , Verscherpen of Reliëf gebruikt.
Een afbeelding lichter of donkerder maken met het gereedschap Lichter/donkerder op basis van de helderheid of RGB-waarden
Kies RGB of Helderheid in de vervolgkeuzelijst Modus.
Een kenmerk van de voorgrondkleur kiezen als doel voor het gereedschap Naar doel overgaan
Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Modus.
Penseelstreken alleen toepassen op specifieke gebieden die overeenkomen met het samplegebied van de penseelstreek
Schakel het selectievakje Slimme witbalans in.
U kunt de wijzigingen aan schaduwen, middentonen en hoge lichten beperken met de gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken
Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Limiet.
Zie Penseelopties kiezen voor meer informatie over het instellen van opties voor penselen.
U kunt het tegenovergestelde effect van een retoucheerpenseel toepassen door met de rechtermuisknop te klikken wanneer u penseelstreken aanbrengt op de afbeelding.