Afbeeldingen roteren
U kunt een afbeelding 90 graden roteren om de richting te veranderen in liggend (horizontaal) of staand (verticaal). Als uw camera over sensoren beschikt voor het toevoegen van tags aan foto's in de afdrukstand Staand, worden deze foto's automatisch naar de juiste afdrukstand gedraaid.
U kunt afbeeldingen roteren in PaintShop Pro.
Afbeeldingen kunnen ook naar een willekeurige hoek worden geroteerd door een rotatiegraad op te geven of deze interactief op het doek te roteren. Zie Afbeeldingen rechttrekken voor meer informatie over het roteren van een afbeelding om deze recht te trekken met behulp van referentiepunten in de afbeelding, zoals de horizon.
U kunt JPEG-afbeeldingen ook zonder kwaliteitsverlies roteren op het tabblad Beheren met behoud van alle oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.
* Een afbeelding roteren
tabblad Bewerken 
Selecteer een afbeelding en voer een van de taken uit de onderstaande tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Een afbeelding 90 graden linksom of rechtsom roteren
Kies Afbeelding Rechts roteren of kies Afbeelding Links roteren.
Een afbeelding naar een specifieke hoek roteren
Kies Afbeelding Vrij roteren. In het dialoogvenster Vrij roteren kiest u de optie Rechts of Links om de rotatierichting in te stellen. Kies in het groepsvak Graden de optie Vrij en typ of stel een waarde in.
Een afbeelding interactief roteren
Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen. Roteer de afbeelding door de rotatiehendel (het vierkantje dat via een lijn met het draaipunt is verbonden) te slepen. De aanwijzer verandert in twee gebogen pijlen wanneer deze boven de rotatiehendel staat.
U kunt een afbeelding ook roteren door op de standaardwerkbalk op Rechtsom roteren of Linksom roteren te klikken.
Als u het rotatiecentrum wilt wijzigen voordat u de afbeelding interactief roteert, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u het draaipunt (de cirkel in het midden van de afbeelding) naar een nieuwe locatie sleept.