Opgeslagen scripts uitvoeren
U kunt een opgeslagen script uitvoeren door het script te selecteren in de vervolgkeuzelijst Script selecteren of door naar de map te gaan waarin het script zich bevindt. U kunt ook mappen met scripts toevoegen aan de vervolgkeuzelijst Script selecteren.
U kunt ook meerdere scripts na elkaar uitvoeren. Als u een enkel script met te veel bewerkingen hebt, kunt u de taken verspreiden over meerdere script die u vervolgens in een specifieke volgorde kunt uitvoeren. Deze modulariteit maakt het gemakkelijker voor u om scripts te onderhouden en stelt u in staat geheugenbeperkingen te omzeilen.
Bij scriptacties met dialoogvensters kunt u ervoor kiezen het script uit te voeren in de modus Zonder melding, waarin de dialoogvensters niet worden weergegeven tijdens het uitvoeren van het script. U kunt het script echter ook in de interactieve modus uitvoeren met dialoogvensters voor interactie met gebruikers. Zie Een afspeelmodus instellen voor een scriptactie of scriptbewerking voor meer informatie.
* Een script uit de vervolgkeuzelijst Script selecteren uitvoeren
tabblad Bewerken 
1 Klik op de werkbalk Script op de vervolgkeuzelijst Script selecteren om de scripts weer te geven.
2 Klik op het script dat u wilt uitvoeren.
3 Klik op de knop Geselecteerd script uitvoeren .
U kunt elke gewenste map toevoegen aan de mappenlijst in de vervolgkeuzelijst Script selecteren door op deze vervolgkeuzelijst te klikken en vervolgens op de knop Bestandslocaties te klikken. In het dialoogvenster Bestandslocaties klikt u op Toevoegen en bladert u naar de map waarin de scripts staan.
* Een script uitvoeren dat niet in de vervolgkeuzelijst Script selecteren staat
tabblad Bewerken 
1 Klik op de knop Script uitvoeren op de werkbalk Script om het dialoogvenster Script uitvoeren te openen.
2 Kies de map met het script dat u wilt uitvoeren.
3 Selecteer het script,
4 Klik op Openen.
* Meerdere scripts uitvoeren
tabblad Bewerken 
1 Klik op een geopende afbeelding om deze actief te maken.
2 Klik op de knop Meerdere scripts uitvoeren op de werkbalk Script om het dialoogvenster Meerdere scripts uitvoeren te openen.
3 Dubbelklik in het linkerdeelvenster op de scripts die u wilt uitvoeren
4 Klik op Uitvoeren.
* Scripts uitvoeren op alle geopende afbeeldingen
tabblad Bewerken 
1 Voer een of meer scripts uit op een afbeelding.
2 Open het palet Geschiedenis door op F3 te drukken.
3 Klik met de rechtermuisknop in het palet Geschiedenis en kies Toepassen op andere geopende documenten.
U kunt scripts ook op een andere geopende afbeelding uitvoeren door de acties vanuit het palet Geschiedenis naar de afbeelding te slepen.
U kunt het als laatste uitgevoerde script of de als laatste uitgevoerde scripts uitvoeren op een andere geopende afbeelding door op de afbeelding te klikken om deze actief te maken en vervolgens op Ctrl + Y te drukken.
* Schakelen tussen de afspeelmodus Interactief en Zonder melding
tabblad Bewerken 
Klik op de knop Uitvoermodus in-/uitschakelen op de werkbalk Script.
Wanneer de knop omrand is, staat deze in de modus Interactief.
Als u het script hebt bewerkt en het hele script of een deel ervan hebt ingesteld om te worden uitgevoerd in de modus Zonder melding of Interactief, heft u die instelling niet op met Uitvoermodus in-/uitschakelen . Als een script is ingesteld op de modus Standaard, wordt de instelling bij Uitvoermodus in-/uitschakelen wel door de status van deze knop opgeheven. De instelling Uitvoermodus in-/uitschakelen is alleen van invloed op de stappen en opdrachten die in het script als standaard zijn ingesteld.