Voorinstellingen voor tekst opslaan
U kunt opgemaakte tekst opslaan als tekstvoorinstelling. Als u bijvoorbeeld regelmatig schermopnamen annoteert in PaintShop Pro, kunt u een tekststijl voor annotaties maken met uw favoriete lettertype, lettertypegrootte, -kleur en andere instellingen, en deze opslaan als voorinstelling voor snelle toegang. En als u pagina's voor collages of folders maakt en telkens dezelfde tekststijlen gebruikt, kunt u er met voorinstellingen voor zorgen dat de pagina's consistent blijven.
* Een tekststijl opslaan als voorinstelling
tabblad Bewerken 
1 Maak de opgemaakte tekst die u wilt opslaan als voorinstelling en selecteer deze.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen en klik op de knop Voorinstelling opslaan om het dialoogvenster Voorinstelling opslaan te openen.
3 Voer een naam in voor de voorinstelling.
Opmerking: Voor een voorinstelling kunt u de naam ‘Standaard’ of ‘Laatst gebruikt’ niet gebruiken.
Als u aanvullende informatie over de voorinstelling wilt invoeren of wilt aanpassen welke instellingen aan de voorinstelling worden toegevoegd, klikt u op Opties.
4 Klik op OK.
 
U kunt een vooraf ingestelde tekststijl verwijderen, kopiëren, verplaatsen of deze een andere naam geven door op de knop Bronbeheer in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen te klikken, op een tekststijl in de lijst te klikken en op de overeenkomende knop te klikken voor de actie die u wilt uitvoeren. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie over voorinstellingen.
* Een vooraf ingestelde tekststijl toepassen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer de tekst die u wilt opmaken met het Tekstgereedschap .
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen en wijs de tekststijlen aan om een live voorbeeld weer te geven van de stijl voor uw tekst.
3 Klik op de tekststijl die u wilt toepassen.