Selecties opslaan en laden
U kunt ingewikkelde selecties opslaan die u mogelijk later nog eens wilt gebruiken. U kunt selecties ook opslaan als bestanden of alfakanalen.
Wanneer u een selectie opslaat, wordt deze opgeslagen als afzonderlijk bestand met de extensie .PspSelection. Wanneer u een selectie in een afbeelding laadt, wordt in PaintShop Pro een selectie gemaakt op basis van luminantie, niet-zwarte pixels of dekking.
Alfakanalen in afbeeldingen zijn gegevensopslaggebieden die selecties en maskers bevatten. Wanneer u een selectie opslaat als alfakanaal, wordt de selectie opgeslagen als onderdeel van de afbeelding waarin deze oorspronkelijk is gemaakt, en niet als een afzonderlijk bestand. Selecties en maskers die in alfakanalen worden opgeslagen, hebben geen invloed op het uiterlijk van een afbeelding.
Wanneer u de afbeelding in een andere bestandsindeling dan .PspImage opslaat, worden de alfakanalen niet opgeslagen. U kunt daarom het beste een kopie van de afbeelding opslaan in de PspImage-indeling.
Wanneer u een selectie als alfakanaal opslaat binnen een .PspImage-afbeelding, kunt u die selectie uit het alfakanaal laden in dezelfde of een andere afbeelding.
Als u in alfakanalen selecties heeft opgeslagen die u niet meer nodig heeft, kunt u deze verwijderen. Alleen alfakanalen van de huidige afbeelding kunnen worden verwijderd.
* Een selectie opslaan naar een bestand
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Selectie laden/opslaan Selectie opslaan op schijf om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
In het groepsvak Selectiebestanden worden de selectiebestanden in ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2022\Selecties weergegeven. Als u de standaardmap wilt wijzigen of een andere map wilt toevoegen, klikt u op de knop Bestandslocaties in de vervolgkeuzelijst Selectiebestanden.
2 In het vak Bestandsnaam typt u een naam voor de selectie.
3 Klik op Opslaan.
* Een selectiebestand laden vanaf schijf
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Selecties laden/opslaan Selectie laden vanaf schijf.
Het dialoogvenster Selectie laden vanaf schijf wordt weergegeven.
In het groepsvak Selectie worden de selectiebestanden in alle mappen weergegeven. Als u de standaardmap voor het opslaan van selecties wilt wijzigen, klikt u op de knop Bestandslocaties in de vervolgkeuzelijst Selectie.
2 Kies een selectie in de vervolgkeuzelijst Selectie.
3 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Bewerking:
Selectie vervangen
Toevoegen aan huidige selectie
Van huidige selectie aftrekken
4 Kies in het groepsvak Selectie maken van een van de volgende opties:
Luminantie van bron
Elke waarde die niet gelijk is aan nul
Dekking van bron
5 Klik op Laden.
* Een selectie opslaan in een alfakanaal
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Selecties laden/opslaan Selectie opslaan in alfakanaal.
Het dialoogvenster Selectie opslaan in alfakanaal wordt weergegeven.
2 Kies een afbeelding in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document in het groepsvak Alfakanalen.
Eventuele bestaande alfakanalen in de afbeelding worden weergegeven in het voorbeeldvenster onder de vervolgkeuzelijst.
3 Klik op Opslaan.
De selectie wordt opgeslagen in het alfakanaal.
 
U kunt ook
 
Een selectie opslaan in het alfakanaal van een andere afbeelding
Selecteer de naam van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document en klik op Opslaan.
Opmerking: de tweede afbeelding moet zijn geopend in PaintShop Pro voordat deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijstToevoegen aan document.
De standaardnaam voor het nieuwe alfakanaal wijzigen
Typ een nieuwe naam in het vak Naam.
De selectie verplaatsen naar de linkerbovenhoek van het afbeeldingsdoek
Schakel het selectievakje Naar de linkerbovenhoek van het doek verplaatsen in.
Opmerking: deze optie is handig wanneer een selectie niet wordt weergegeven op het doek omdat deze groter is dan de afbeelding.
* Een selectie uit een alfakanaal laden
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Selectie laden/opslaan Selectie laden uit alfakanaal.
Het dialoogvenster Selectie laden uit alfakanaal wordt weergegeven.
Als u het gebied rondom de selectie wilt weergeven als transparant of zwart, klikt u op de knop Transparantie dambord in-/uitschakelen in het groepsvak Voorbeeld.
2 Kies in de vervolgkeuzelijst Uit document laden de bestandsnaam van de afbeelding die het alfakanaal bevat dat u wilt laden.
Opmerking: De afbeelding moet zijn geopend in PaintShop Pro voordat deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Uit document laden.
3 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Bewerking:
Selectie vervangen
Toevoegen aan huidige selectie
Van huidige selectie aftrekken
Een bericht in het groepsvak Bewerking geeft aan hoe het alfakanaal het doek van de huidige afbeelding doorsnijdt.
Opmerking: Als het alfakanaal het afbeeldingsdoek niet of slechts gedeeltelijk doorsnijdt, kunt u de selectie naar het afbeeldingsdoek verplaatsen door het selectievakje Naar de linkerbovenhoek verplaatsen in te schakelen.
4 Kies in het groepsvak Opties een of meer van de volgende opties:
Naar linkerbovenhoek verplaatsen
Afknippen tot doek
Selectie omkeren
5 Klik op Laden.
 
U kunt ook
 
De selectie afknippen waar deze uitsteekt buiten het afbeeldingsdoek
Schakel in het groepsvak Opties het selectievakje Afknippen tot doek in.
Alles buiten de oorspronkelijke selectie selecteren
Schakel in het groepsvak Opties het selectievakje Afbeelding omkeren in.
* Een alfakanaal verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Alfakanaal verwijderen.
Het dialoogvenster Alfakanaal verwijderen wordt weergegeven.
2 Kies het alfakanaal dat u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst in het groepsvak Alfakanalen.
Als u alle alfakanalen wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Alle alfakanalen verwijderen in.
3 Klik op Verwijderen.