Aangepaste lijnstijlen opslaan
U kunt uw eigen lijnstijlen ontwerpen en als voorinstellingen opslaan.
* Een aangepaste lijnstijl ontwerpen en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies op de werkbalk Gereedschappen een van de volgende gereedschappen:
Gereedschap Pen
Gereedschap Rechthoek
Gereedschap Ovaal
Gereedschap Symmetrische vorm
Gereedschap Basisvorm
Gereedschap Tekst
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst Lijnstijl en klik op Aangepast.
Als u een bestaande lijnstijl wilt kopiëren, kiest u die stijl in de vervolgkeuzelijst Lijnstijl en klikt u op Aangepast.
3 Kies in het dialoogvenster Editor aangepaste lijnstijl instellingen uit de volgende besturingselementen:
Eerste lijnuiteinde — hiermee kunt u een stijl kiezen voor het eerste segment in de lijst.
Laatste lijnuiteinde — hiermee kunt u een stijl kiezen voor het laatste segment in de lijst.
Als u een grootte voor het lijnuiteinde wilt opgeven, klikt u op de knop Grootte en geeft u een waarde op in de besturingselementen Breedte en Hoogte. Als u de hoogte en breedte gelijk wilt maken, schakelt u het selectievakje Assen koppelen in.
4 Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op Opslaan als nieuw als u een nieuwe lijn maakt. Typ een naam in het veld Naam aangepaste lijnstijl en klik op OK.
Klik op Opslaan als u een bestaande lijn bewerkt.
 
U kunt ook
 
De wijzigingen ongedaan maken
Klik op de knop Ongedaan maken .
De originele stijl van de lijn herstellen
Klik op de knop Herstellen .
Afzonderlijke lijnuiteinden maken voor middensegmenten (streepjes) in de lijn
Schakel het selectievakje Andere segmentuiteinden in en kies instellingen in de groepsvakken Begin segment en Einde segment.
Streepjes of tussenruimten toevoegen
Typ of geef een waarde op in het besturingselement Lengte en klik op Toevoegen.
Streepjes of tussenruimten verwijderen
Selecteer een streepje of tussenruimte en klik op Verwijderen.
Alle streepjes en tussenruimten verwijderen
Klik op Wissen.
In het voorbeeldgebied onder in het dialoogvenster Editor aangepaste lijnstijl worden de door u aangebrachte wijzigingen weergegeven. Het bewerkingsgebied bevat een liniaal waarmee u streepjes en tussenruimten kunt meten (in pixels).
Opgeslagen stijlen worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Lijnstijl op het palet Opties voor gereedschap.