Maskers opslaan
PaintShop Pro slaat maskers op als afzonderlijke bestanden in de indeling PspMask. U kunt een masker opnieuw laden in een andere afbeelding zonder de oorspronkelijke afbeelding te openen. Nadat het masker is geladen, wordt het automatisch opgeslagen bij de afbeelding in PspImage-indeling. Wanneer u een masker wilt delen of in een andere afbeelding wilt gebruiken, slaat u het masker op de vaste schijf of in een alfakanaal op.
Een alfakanaal is een gebied voor gegevensopslag binnen een afbeelding. Maskers en selecties die in een alfakanaal zijn opgeslagen, hebben geen effect op het uiterlijk van een afbeelding. U kunt een masker opslaan in een alfakanaal binnen de huidige of een andere afbeelding. Zie Selecties opslaan en laden voor meer informatie over het opslaan of laden van selecties in alfakanalen.
Belangrijk! Wanneer u de afbeelding opslaat in een andere indeling dan de PspImage-indeling, worden de alfakanalen niet opgeslagen. Als u de alfakanalen wilt behouden, moet u altijd een kopie van de afbeelding opslaan in PspImage-indeling.
* Een masker opslaan op schijf
tabblad Bewerken 
1 Klik op de maskerlaag op het palet Lagen.
2 Kies Lagen Masker laden/opslaan Masker opslaan op schijf om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
In het groepsvak Maskerbestanden worden de bestandsnamen weergegeven van de huidige maskers in de standaardmap voor maskers. In het groepsvak Nieuw masker wordt het huidige masker weergegeven.
3 Klik op Opslaan.
Maskerbestanden worden standaard opgeslagen in ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2022\Maskers. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het instellen van bestandslocaties.
* Een masker opslaan in een alfakanaal
tabblad Bewerken 
1 Klik op de maskerlaag op het palet Lagen.
2 Kies Lagen Masker laden/opslaan Masker opslaan in alfakanaal om het dialoogvenster Masker opslaan in alfakanaal te openen.
3 Kies een alfakanaal in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document.
Als u een masker wilt opslaan in een alfakanaal in een andere afbeelding, opent u de andere afbeelding in PaintShop Pro en klikt u erop om deze te activeren.
Als u de naam van het alfakanaal wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam in het groepsvak Naam.
4 Klik op Opslaan.