Vormen opslaan als voorinstellingen
U kunt een vectorobject ook opslaan als een voorinstelling. Basisvormen worden opgeslagen in vormenbibliotheken, in de map ...Documenten/Corel PaintShop Pro/2022/Basisvormen. U kunt vormenbibliotheken ook in een andere map opslaan. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie.
* Een vorm opslaan als een voorinstelling
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de vorm die u als een voorinstelling wilt opslaan.
Als u meerdere vormen wilt opslaan, sleept u een selectiekader rond de vormen.
3 Kies Bestand Exporteren Vorm.
Het dialoogvenster Vormenbibliotheek exporteren wordt geopend.
4 Typ een naam voor het bibliotheekbestand en klik op OK.
Het bibliotheekbestand wordt opgeslagen in de standaardmap Basisvormen.
* Een vormenbibliotheek verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies een bibliotheekbestand in de map Basisvormen.
2 Druk op Delete.