Voorkeuren voor Automatische actie instellen
U kunt acties automatiseren die moeten worden uitgevoerd om een afbeelding verder te bewerken.
Bepaalde opdrachten kunnen bijvoorbeeld alleen worden uitgevoerd op afbeeldingen met een bitdiepte van ten minste 8 bits per pixel. Als u een opdracht kiest voor een afbeelding met een bitdiepte lager dan 8 bits per pixel, verschijnt het dialoogvenster Automatische actie met het bericht dat de afbeelding moet worden omgezet naar een hogere bitdiepte om door te kunnen gaan met de opdracht.
* Voorkeuren voor Automatische actie instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Automatische actie in het linkerdeelvenster.
3 Selecteer een actie in de lijst Aanwijzing voor automatische actie en kies een van de volgende opties:
Nooit — voorkomt dat de actie wordt uitgevoerd
Opmerking: Wanneer u Nooit kiest, worden bepaalde menuopdrachten uitgeschakeld als de actie vereist is om de opdracht te voltooien. Voor sommige items in de lijst is deze optie niet beschikbaar.
Altijd — voert de actie zonder melding uit (zonder u te vragen)
Aanwijzing — vraagt of u de actie wilt uitvoeren
4 Klik op OK.
U kunt alle acties in de lijst instellen op een bepaalde optie door op Altijd alles, Altijd vragen of Nooit alles te klikken.
Klik op Herstellen om alle acties in de lijst terug te zetten op de standaardinstellingen.