Voorkeuren voor Automatisch behouden instellen
U kunt het programma zo instellen dat er altijd een kopie van uw originele (onbewerkte) afbeeldingen wordt bewaard in een duidelijk gemarkeerde back-upmap. Deze functie maakt in feite “digitale negatieven” aan die u kunt openen als u met de afbeeldingen in hun oorspronkelijke staat wilt werken.
* Voorkeuren voor Automatisch behouden instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Automatisch behouden in het linkerdeelvenster.
3 Markeer het selectievakje Automatisch behouden inschakelen.
4 Klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Kopieën maken van oorspronkelijke afbeeldingen bij de eerste keer opslaan
In het dialoogvenster dat verschijnt nadat u op Opslaan hebt geklikt, kiest u Ja, doe dit altijd.. De oorspronkelijke (onbewerkte) afbeelding wordt naar een Corel-submap voor Automatisch behouden gekopieerd, die automatisch wordt aangemaakt in de map waarin u de afbeelding opslaat.
Originele afbeelding weer openen
Gebruik het dialoogvenster Openen of het palet Navigatie om naar de Corel-submap Automatisch behouden te bladeren waar een kopie van de originele afbeelding is opgeslagen. De Corel-submap Automatisch behouden bevindt zich in dezelfde map waar de originele afbeelding het eerst werd opgeslagen.
Kopieën van originele afbeeldingen voorkomen
In het dialoogvenster dat verschijnt nadat u op Opslaan hebt geklikt, kiest u Nee. Sla mijn afbeeldingen op zonder het origineel te behouden.