Voorkeuren voor automatisch opslaan instellen
In het venster Instellingen voor automatisch opslaan kunt u de opties instellen voor Automatisch herstel en Automatisch opslaan.
Tabblad Bewerken: U kunt Automatisch herstel inschakelen voor het opslaan van tijdelijke exemplaren van alle geopende bestanden, met een opgegeven interval. Als de toepassing onverwacht wordt afgesloten, worden deze exemplaren hersteld als u de toepassing de volgende keer opent.
Tabblad Aanpassen: Als u het tabblad Aanpassen hebt ingeschakeld, kunt u uw werk automatisch in PaintShop Pro opslaan terwijl u tussen verschillende taken navigeert. Als u bijvoorbeeld bewerkingen uitvoert op het tabblad Aanpassen en vervolgens overschakelt naar een andere foto of een ander tabblad, worden uw wijzigingen automatisch toegepast.
Het wordt aanbevolen Automatisch behouden in te schakelen als Automatisch opslaan ingeschakeld is. Zie Voorkeuren voor Automatisch behouden instellen voor meer informatie.
* Voorkeuren voor automatisch opslaan instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Instellingen voor automatisch opslaan.
Het dialoogvenster Instellingen voor automatisch opslaan wordt geopend.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op het tabblad Aanpassen en schakel het selectievakje Sla bewerkingen van de huidige afbeelding automatisch op als de volgende afbeelding geselecteerd wordt in.
Klik op het tabblad Bewerken, schakel het selectievakje voor Automatisch herstel in en typ of stel een waarde in minuten in het desbetreffende vak in.
3 Klik op OK.
Als u wilt weten waar PaintShop Pro bestanden voor Automatisch herstel opslaat, kiest u Bestand Voorkeuren Bestandslocaties en selecteert u de map Ongedaan maken-bestanden/tijdelijke bestanden in de lijst Bestandstype.