Voorkeuren voor bestandsindelingen instellen
In het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen kunt u aangeven hoe PaintShop Pro afbeeldingen met de volgende indelingen behandelt:
Algemeen — met dit tabblad kunt u kiezen of u afbeeldingen automatisch draait op basis van EXIF-informatie en kunt u opties instellen voor de afbeeldingen van RAW-camera's.
Windows-metabestand — WMF is de eigen vectorindeling van Microsoft Windows.
Kodak PhotoCD — PCD wordt door vele foto-ontwikkelaars gebruikt. Deze indeling kan meerdere afbeeldingsresoluties in één bestand bieden.
Portable Network Graphics — PNG wordt voor webgraphics gebruikt. U kunt voorkeuren instellen voor het openen en opslaan van PNG-bestanden.
PostScript — in PaintShop Pro kunnen PostScript-bestanden (inclusief bestanden met meerdere pagina's) tot en met niveau 2 worden gelezen en als rasterafbeeldingen worden geopend. Tijdens het omzetten kan in PaintShop Pro anti-aliasing op objecten worden toegepast en transparantie-informatie worden behouden.
RAW-afbeeldingen — in PaintShop Pro kunnen afbeeldingen in de bestandsindeling RAW worden gelezen en opgeslagen. Deze indeling (niet te verwarren met de afbeeldingen met de bestandsindeling RAW-cameragegevens) wordt vaak gebruikt in de wetenschap en door fabrikanten van computerspelletjes.
Zie Ondersteunde bestanden in PaintShop Pro voor een volledige lijst met ondersteunde bestandsindelingen.
Wat is het verschil tussen afbeeldingen met onbewerkte (RAW) cameragegevens en afbeeldingen met de RAW-bestandsindeling (Raw-graphics)?
Afbeeldingen met onbewerkte cameragegevens bevatten niet-verwerkte sensorgegevens die zijn vastgelegd met geavanceerde digitale camera's van Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus en Pentax. De gegevens van deze afbeeldingen lijken op geen enkele manier op gegevens in de RAW-indeling en reageren ook heel anders.
RAW-afbeeldingen zijn afbeeldingen met een rastergegevensindeling zonder compressie en kunnen een niet-standaard header bevatten die niet wordt ondersteund door PaintShop Pro. Deze afbeeldingen worden voornamelijk gebruikt door spelontwikkelaars en in de wetenschap. Spelontwikkelaars gebruiken RAW-afbeeldingen voor het aanbrengen van textuur, bump-toewijzing en arcering van afbeeldingen. In de wetenschap worden deze afbeeldingen gebruikt voor aangepaste analyse van afbeeldingen.
Met PaintShop Pro kunnen RAW-afbeeldingen worden gemaakt en bewerkt. Ook standaardindelingen (zoals TIF, JPEG of TGA) kunnen worden omgezet naar de RAW-indeling.
U kunt de kleurzweem corrigeren die bepaalde typen belichting kunnen veroorzaken. Als de foto bijvoorbeeld binnen is gemaakt bij tl-licht terwijl de camera was ingesteld op het maken van buitenopnamen, kan de foto een groene kleurzweem hebben. In dit geval kunt u een optie kiezen waarmee een correctie wordt toegepast op een foto die bij tl-licht is gemaakt.
* Algemene afbeeldingsvoorkeuren instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Algemeen.
3 Schakel een van de volgende selectievakjes in of uit:
Afbeeldingen automatisch roteren bij openen met EXIF-gegevens — wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, worden afbeeldingen automatisch gedraaid op basis van de afdrukstand in de EXIF-gegevens. Als u dit vakje uitgeschakeld laat, moet u afbeeldingen handmatig draaien.
RAW-afbeeldingen openen met lab voor RAW-gegevens — wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het Lab voor RAW-gegevens geopend wanneer u een RAW-afbeelding selecteert.
* WMF-afbeeldingsvoorkeuren instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Metabestand/Importeren.
3 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Opties voor laden:
Vragen naar grootte en opties bij het openen van een bestand — bij elk .WMF-bestand dat u opent, wordt u gevraagd instellingen te kiezen
Indien beschikbaar, de gegevens van de bestandsheader gebruiken — gebruikt de bestandsheader met standaardinformatie over grootte. Als u een bestand zonder header opent, wordt de grootte standaard ingesteld op de waarden die u typt in het groepsvak Standaardgrootte wanneer bestandsheader niet beschikbaar is.
4 Klik op OK.
 
U kunt ook
 
WMF-vectorgegevens importeren als objecten die u met vectorgereedschappen kunt bewerken
Markeer het selectievakje Vectorgegevens importeren.
Gebogen polylijnen vloeiend maken (alleen vectorgegevens)
Markeer het selectievakje Verzachting toepassen.
* Voorkeuren voor de PCD-bestandsindeling instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad PCD.
3 Kies een van de volgende resolutie-instellingen:
96 × 64
192 × 128
384 × 256
768 × 512
1536 × 1024
3072 × 2048
6144 × 4096
4 Klik op OK.
Kies de optie Vragen bij het laden van elk bestand als u wilt dat u in PaintShop Pro telkens wanneer u een PhotoCD-bestand opent, wordt gevraagd om een resolutie in te stellen.
* PNG-voorkeuren instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad PNG.
3 Kies een van de volgende opties:
Transparantie laden en opslaan van / naar laagtransparantie
Transparantie laden en opslaan van / naar alfakanaal
* Voorkeuren voor PostScript-bestandsimport instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad PostScript.
3 Schakel het selectievakje Vragen naar grootte en opties bij het openen van een PostScript-bestand uit.
4 Typ of stel een waarde in voor Resolutie.
5 Kies de paginagrootte in de vervolgkeuzelijst Paginaformaat.
6 Kies een optie voor de afbeeldingsmodus in de vervolgkeuzelijst Afbeeldingsmodus.
7 Klik op OK.
 
U kunt ook
 
Aangeven dat u wordt gevraagd om telkens wanneer u een PostScript-bestand opent, opties in te stellen
Markeer het selectievakje Vragen naar grootte en opties bij het openen van een PostScript-bestand.
De afdrukstand van de pagina in liggend veranderen
Markeer het selectievakje Liggend.
Anti-aliasing instellen voor PostScript-objecten terwijl ze naar rasterafbeeldingen worden geconverteerd
Markeer het selectievakje Anti-aliasing.
Een witte achtergrond gebruiken in plaats van de standaard transparante achtergrond
Markeer het selectievakje Transparant maken.
Als een PostScript-bestand een grensvak heeft, wordt de doekgrootte standaard aangepast op basis van het grensvak.
* RAW-bestandsvoorkeuren instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Voorkeuren bestandsformaten.
Het dialoogvenster Voorkeuren bestandsindelingen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad RAW (grafische afbeeldingen).
3 Voer of stel in het groepsvak Opties voor opslaan een waarde in voor Header-grootte om de header-grootte van het bestand in te stellen.
4 Kies een van de volgende opties voor de kleurenvolgorde in het groepsvak 24-bits opties:
RGB-volgorde
BGR-volgorde
5 Kies een van de volgende opties voor de kleurenvolgorde:
Vlakmodus — slaat de kleurgegevens op in afzonderlijke 8-bits vlakken
Om en om — slaat de pixels op in een afwisselende volgorde
Schakel het selectievakje Boven- en onderzijde verwisselen in om de afbeelding om te keren.