Bestandslocaties instellen
PaintShop Pro-bronnen bevatten items zoals scripts, plaatjespenselen, patronen, verlopen, verplaatsingstoewijzingen en werkvlakken. Aan de linkerkant van het dialoogvenster Bestandslocaties vindt u de volledige lijst met bronnen. Er worden door PaintShop Pro verschillende standaardmappen op de computer gebruikt voor het opslaan van en zoeken naar bronnen. U kunt de voorkeuren voor Bestandslocaties veranderen en zo wijzigen waar deze bronnen in PaintShop Pro worden gezocht en opgeslagen. U kunt ook bepalen welke insteekfilters worden gebruikt en met welke webbrowsers afbeeldingen vooraf kunnen worden bekeken.
Standaard worden alle nieuwe bestanden die u maakt, opgeslagen in de bijpassende submap in de map ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2022. De meeste standaardbronnen van het programma worden opgeslagen in de toepasselijke map op het pad X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro 2022 (64-bits), waarbij "X" de aanduiding is van het station waarop PaintShop Pro is geïnstalleerd.
U kunt mappen toevoegen of verwijderen waar PaintShop Pro de verschillende bronnen in opslaat of uit ophaalt. Wanneer u een map verwijdert, betekent dit dat deze map door PaintShop Pro niet langer op items wordt doorzocht. De map wordt echter niet van de computer verwijderd.
U kunt ook de locatie voor bepaalde bronnen instellen.
* Bestandslocaties van bronnen wijzigen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen de bron waarvoor u de bestandslocatie wilt wijzigen.
Rechts in het dialoogvenster ziet u de standaardmappen waarin de opgegeven bron kan worden opgeslagen.
3 Klik op Toevoegen.
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
4 Navigeer naar de map waaraan u de bron wilt toevoegen en klik op OK.
5 Schakel in het groepsvak Mapopties het selectievakje Inschakelen in.
Schakel het selectievakje Submappen gebruiken in om de submappen van mappen in te schakelen.
Opmerking: In PaintShop Pro kan niet worden gezocht naar mappen en submappen als deze selectievakjes niet zijn ingeschakeld.
6 Selecteer de map waarin u de huidige bron wilt opslaan in de vervolgkeuzelijst Opslaan in.
7 Klik op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar PaintShop Pro.
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van PaintShop Pro.
* Bestandslocaties van bronnen toevoegen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt toevoegen.
3 Klik op Toevoegen.
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
4 Klik op de knop Een nieuwe map maken en voer de naam van de nieuwe map in.
5 Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen aan de lijst.
6 Klik op OK om het dialoogvenster Bestandslocaties te sluiten.
Sommige bronbestandstypen, zoals cachebestanden en CMYK-profielen kunnen maar één locatie hebben. U kunt de bestandslocatie alleen van de ene naar de andere map wijzigen. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van PaintShop Pro.
* Bestandslocaties van bronnen verwijderen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt verwijderen.
3 In de lijst met mappen selecteert u de map die u wilt verwijderen.
4 Klik op Verwijderen.
5 Klik op OK.
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van PaintShop Pro, en in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen (te vinden op het palet Opties voor gereedschap) voor gereedschappen.