Voorkeuren voor Diversen instellen
U kunt tal van voorkeuren instellen op het tabblad Diversen van het dialoogvenster Voorkeuren.
* Het aantal bestanden instellen dat wordt weergegeven in de lijst met recent geopende bestanden
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Typ of stel een waarde in voor het besturingselement Lijst van laatst gebruikte bestanden bevat.
U moet PaintShop Pro opnieuw starten voordat de nieuwe instellingen van kracht worden.
U kunt de lijst ook weergeven door Bestand Recente bestanden te kiezen.
* Tolerantie ten opzichte van achtergrondkleur instellen bij het plakken van een transparante selectie
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Typ of stel een waarde in voor Tolerantie t.o.v. achtergrondkleur bij plakken van transparante selectie.
Wanneer u gegevens als een transparante selectie plakt, worden ze in PaintShop Pro aan de huidige afbeelding toegevoegd en gedefinieerd als een selectie. Vervolgens wordt de selectie van alle pixels die overeenkomen met de huidige achtergrondkleur opgeheven. De tolerantiewaarde die u invoert, bepaalt in welke mate de achtergrondkleur met de transparante kleur overeen moet komen om deze transparant te maken. De tolerantieschaal varieert van 0% (alleen beeldpixels die precies overeenkomen met de huidige achtergrondkleur worden transparant gemaakt) tot 100% (alle beeldpixels worden transparant gemaakt).
* Voorkeuren voor Klembordgegevens instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Kies een optie in de lijst Klembordgegevens bij afsluiten om te bepalen wat er gebeurt met gegevens op het Klembord wanneer u het programma afsluit:
Vragen — telkens wanneer u afsluit, wordt u gevraagd wat u met de gegevens op het Klembord wilt doen
Verwijderen — bij het afsluiten van het programma worden de Klembordgegevens gewist
Laten staan — wanneer het programma wordt afgesloten, blijven de gegevens op het Klembord staan
* Opnieuw tekenen bij het verplaatsen van een object
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Schakel het selectievakje Volledig venster bijwerken bij het positioneren van afbeeldingselementen in.
De gegevens in het actieve venster worden bijgewerkt telkens nadat u objecten in de afbeelding heeft verplaatst.
* Het welkomstscherm verbergen bij het opstarten van het programma
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Schakel het selectievakje Welkomstscherm weergeven bij het starten van de toepassing uit.
* Drukondersteuning uitschakelen voor puck-aanwijsapparaten
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Schakel het selectievakje Drukondersteuning uitschakelen voor puck-aanwijsapparaten in.
* Helderheidsbehoud in afbeeldingen waarvan het formaat is gewijzigd
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Markeer het selectievakje Helderheid bij wijzigen formaat behouden.
Als deze optie is ingeschakeld, behoudt een afbeelding waarvan het formaat is gewijzigd de algemene waargenomen helderheid. In bepaalde gevallen levert het uitschakelen van deze optie echter betere resultaten op, bijvoorbeeld wanneer u een door de computer gegenereerde afbeelding, zoals gescande getekende lijnen, verkleint.
* De interface voor pen-tablets instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Diversen in het linkerdeelvenster.
3 Kies een van de volgende opties in het gebied Pen-en-tabletinterface:
WinTab
Real-Time Stylus (RTS)
Opmerking: Deze opties zijn alleen beschikbaar als u de overeenkomstige tablet op uw computer hebt geïnstalleerd. Met deze optie kunt u uw voorkeur instellen wanneer u meer dan een type hebt geïnstalleerd.