Voorkeuren voor het tabblad Beheren instellen
U kunt besturingselementen instellen voor de manier waarop miniatuurweergaven die beschikbaar zijn op het tabblad Beheren worden weergegeven, en u kunt bestandsindelingen en mappen opgeven die u niet wilt laten weergeven.
* Voorkeuren voor het tabblad Beheren instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Klik in de lijst met categorieën links op Beheren.
3 Voer een of meer van de volgende taken en klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Fotowaarderingen weergeven op miniaturen
Markeer in het groepsvak Afbeeldingsminiaturen het selectievakje Waardering bij miniaturen weergeven.
De bestandsnaam van de afbeelding tonen op de miniaturen
Markeer in het groepsvak Afbeeldingsminiaturen het selectievakje Bestandsnamen bij miniaturen weergeven.
Specifieke bestandsindelingen uitsluiten van weergave in Tabblad Beheren
Klik in het groepsvak Uitgesloten items op de knop Bestandsformaten uitsluiten. Schakel links in het dialoogvenster Uitgesloten bestandsindelingen de selectievakjes in van de bestandsindelingen die u wilt uitsluiten. Als u alle indelingen tegelijk wilt markeren, klikt u op Alles selecteren. Als u de markeringen van alle geselecteerde indelingen wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.
Geef aan welke mappen u niet wilt catalogiseren
 
Klik in het groepsvak Uitgesloten items op de knop Niet-gecatalogiseerde mappen. In het dialoogvenster Niet-gecatalogiseerde mappen worden de mappen weergegeven die momenteel niet in Tabblad Beheren gecatalogiseerd zijn. Als u een map wilt toevoegen aan deze lijst, klikt u op Toevoegen en gebruikt u vervolgens het dialoogvenster Zoeken naar map om de map te selecteren. Als u de momenteel genegeerde map wilt laten catalogiseren, selecteert u de map in de lijst en klikt u op Verwijderen. Als u de lijst met genegeerde mappen wilt herstellen naar de standaardlijst, klikt u op de knop Standaardwaarden herstellen.
U kunt ook het dialoogvenster Voorkeuren openen door met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Miniaturen te klikken en Voorkeuren te kiezen in het snelmenu.