Voorkeuren voor paletten instellen
U kunt het gedrag van paletten bepalen, zoals de manier waarop paletten worden gedokt, plus enkele eigenschappen van de paletten Materialen en Lagen instellen. Zie Het uiterlijk van het palet Lagen wijzigen voor meer informatie over de instellingen van het palet Lagen.
* Voorkeuren voor paletten instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Paletten in het linkerdeelvenster.
3 Voer een of meer van de volgende taken uit en klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De kleurmodus instellen waarin u kleurinformatie wilt weergeven
Kies in het groepsvak Palet Materialen de optie Kleuren weergeven in RGB-indeling of Kleuren weergeven in HSL-indeling.
Hiermee bepaalt u hoe de kleurinformatie wordt weergegeven in het palet Materialen en het gereedschap Pipet.
Instellen hoe kleurwaarden worden weergegeven in knopinfo of in een dialoogvenster Kleur
Kies in het groepsvak Palet Materialen de optie Decimale weergave of Hexadecimale weergave.
Instellen hoe in paletafbeeldingen beschikbare kleuren op het tabblad Regenboog of in een dialoogvenster Kleur worden weergegeven
Kies in het groepsvak Palet Materialen de optie Regenboogkiezer weergeven of Documentpalet weergeven. Deze optie is alleen van toepassing op afbeeldingen met 256 kleuren of minder.
16-bits kleurwaarden tonen in knopinfo
Schakel het selectievakje 16-bits waarden weergeven in. Deze optie is alleen van toepassing op 16-bits afbeeldingen.
Paletten niet-dokbaar maken
Verwijder in het groepsvak Dokken toestaan de markeringen van de selectievakjes van alle paletten die u niet wilt dokken.
Instellen wanneer paletten automatisch verschijnen
Kies een van de volgende opties in het groepsvak Paletten automatisch weergeven:
Altijd — geeft altijd de juiste paletten weer bij de gereedschappen en opdrachten die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een actie voor lagen uitvoert, wordt het palet Lagen weergegeven.
Nooit — geeft paletten alleen weer als u zelf aangeeft dat u ze wilt openen.
Studiecentrum — geeft de juiste paletten weer bij de onderwerpen in het palet Studiecentrum. Dit is de standaardinstelling.
Weergaveopties instellen voor het palet Lagen
Kies een van deze opties in het groepsvak Paletlagen:
Knopinfo miniatuurweergaven — stelt de grootte in waarmee een miniatuurweergave van een laag wordt weergegeven in de knopinfo
Miniatuurweergavenpalet — toont de miniatuurweergave van een laag binnen het palet. Markeer dit selectievakje en stel vervolgens de gewenste grootte in.
Rechterdeelvenster — toont de instellingen van een laag aan de rechterkant van het palet