Voorkeuren voor insteekfilters instellen
Met PaintShop Pro kunt u insteekfilters gebruiken die compatibel zijn met Adobe Photoshop-bestanden. De meestgebruikte bestandsextensie voor insteekfilters is .8B*. U kunt het gebruik van insteekfilters beperken tot insteekfilterbestanden met de extensie .8B* of u kunt ervoor kiezen insteekfilterbestanden met alle extensies te gebruiken.
* Insteekfilters inschakelen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer Insteekfilters in de lijst Bestandstypen.
3 Schakel het selectievakje Insteekfilters inschakelen in.
 
U kunt ook
 
Insteekfilters met elke extensie laden
Schakel het selectievakje Geladen insteekfilterbestanden beperken tot bestanden met de extensie .8B* uit.
Het bestand in het insteekfilter openen voordat dit wordt geopend in PaintShop Pro
Markeer het selectievakje Automatische herkenning van het bestandsformaat van insteekfilters inschakelen.
* Locaties voor insteekfilters toevoegen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer Insteekfilters in de lijst Bestandstypen.
3 Klik op Toevoegen.
Er verschijnt een nieuw leeg item in de mappenlijst en het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
4 Navigeer naar de map waaraan u het item wilt toevoegen en klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Bestandslocaties.
5 Schakel in het dialoogvenster Mapopties het selectievakje Inschakelen in.
6 Klik op OK.
U kunt het selectievakje Submappen gebruiken inschakelen om submappen toe te voegen aan de insteekfiltermap die u toevoegt.