Voorkeuren voor transparantie en arcering instellen
U kunt het rasterformaat en het kleurenschema kiezen. U kunt ook een kleur en dekking kiezen voor de gearceerde gebieden die buiten het geselecteerde gebied vallen bij gebruik van het gereedschap Bijsnijden.
* Voorkeuren voor transparantie instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Transparantie en arcering in het linkerdeelvenster.
3 Voer een of meer van de volgende taken uit en klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Rasterkleuren aanpassen
Kies in de vervolgkeuzelijst Schema in het groepsvak Raster een kleurenschema en klik op de kleurvakken om de rasterkleuren in te stellen.
De rastergrootte instellen
Kies in het groepsvak Raster een grootte in de vervolgkeuzelijst Rastergrootte.
* Opties instellen voor het gereedschap Bijsnijden en voor arcering
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Transparantie en arcering in het linkerdeelvenster.
3 Schakel in het groepsvak Arcering het selectievakje Bijsnijdarceringsgebied inschakelen in om arcering buiten de bijsnijdrechthoek te activeren.
4 Klik op Kleur en kies en een kleur voor het arceergebied.
5 Typ of stel een waarde in voor Dekking om te bepalen hoe dekkend de kleur van het arceergebied wordt.
6 Als u wilt dat de bijnsnijdrechthoek wordt weergegeven elke keer dat u het gereedschap gebruikt, schakelt u het selectievakje Bijsnijdrechthoek automatisch weergeven in.
7 Als u wilt dat de zwevende werkbalk voor bijsnijden wordt weergegeven elke keer dat u het gereedschap gebruikt, schakelt u het selectievakje Zwevende bijsnijdwerkbalk inschakelen in.