Voorkeuren voor Ongedaan maken instellen
Met de opties voor Ongedaan maken kunt u enkele instellingen van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw wijzigen. U kunt ook één instelling voor het palet Historie aanpassen.
* Voorkeuren voor Ongedaan maken en Opnieuw instellen
tabblad Bewerken 
tabblad Beheren 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Kies Ongedaan maken in het linkerdeelvenster.
3 Als u het ongedaan maken van acties in PaintShop Pro mogelijk wilt maken, schakelt u het selectievakje Ongedaan maken inschakelen in.
Hiermee maakt u alle items beschikbaar in dit gebied van het tabblad Ongedaan maken.
4 Voer een of meer van de volgende taken en klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Hoeveelheid schijfruimte voor Ongedaan maken/Opnieuw instellen
Schakel het selectievakje Schijfgebruik voor Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot in en typ of geef een waarde op.
Het aantal stappen voor Ongedaan maken/Opnieuw instellen voor elke geopende afbeelding
Schakel het selectievakje Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot in en typ of geef een waarde op.
De standaardwaarde is 250.
Opdracht Opnieuw sneller uitvoeren
Schakel het selectievakje Snel ongedaan maken inschakelen in. Hierdoor wordt de opdacht Ongedaan maken mogelijk iets langzamer uitgevoerd, dus als u de opdracht Opnieuw niet vaak gebruikt, maar Ongedaan maken regelmatig gebruikt, is het waarschijnlijk een goed idee om dit selectievakje niet in te schakelen.
Het aantal stappen instellen dat niet ongedaan kan worden gemaakt, maar behouden blijft nadat het maximum aantal stappen dat niet ongedaan kan worden gemaakt, is bereikt
Voer of stel een waarde in voor het besturingselement Permanente stappen in palet Geschiedenis.