Werken met het tabblad Beheren
Wanneer u op het tabblad Beheren klikt, ziet u de vier volgende onderdelen: Palet Navigatie, Voorbeeldscherm, Palet Ordenen en het Palet Info. Zie Het tabblad Beheren voor meer informatie over deze paletten.
Voorbeeldmodus
Afhankelijk van uw specifieke behoefte kunt u het tabblad Beheren aanpassen door de modus Voorbeeld of Miniatuur te kiezen, door de paletten te verplaatsen, verbergen of het formaat ervan te wijzigen en door de voorkeursinstellingen voor weergave en bestanden te selecteren. Zie Voorkeuren voor het tabblad Beheren instellen voor meer informatie.
Miniatuurmodus
* Overschakelen tussen voorbeeld- en miniatuurmodus
tabblad Beheren 
Klik in de rechterbovenhoek op een van de volgende knoppen:
Voorbeeldmodus — toont een groot voorbeeld van een enkele afbeelding.
Miniatuurmodus — klapt de inhoud van het palet Ordenen uit en vergrendelt deze in het voorbeeldschermgedeelte.
* Het formaat van Tabblad Beheren-paletten wijzigen
tabblad Beheren 
1 Plaats de muisaanwijzer op de rand van het palet waarvan u de grootte wilt wijzigen tot de muisaanwijzer verandert in een pijl met twee richtingen.
2 Sleep om het deelvenster groter of kleiner te maken.
Wanneer u het Tabblad Beheren aanpast, onthoudt het programma de laatste lay-outinstellingen en slaat het deze automatisch op voor de volgende sessie.
* De paletten Navigatie en Info weergeven of verbergen
tabblad Beheren 
Klik in het palet Ordenen op een van de volgende knoppen in de werkbalk Ordenen:
Navigatie tonen/verbergen — toont of verbergt het palet Navigatie.
Afbeeldingsgegevens — toont of verbergt het palet Info.
Een eenvoudige manier om het palet Ordenen (of elk ander palet) te minimaliseren is op de knop Automatisch verbergen in de titelbalk van het palet te klikken. Zie Werkbalken of paletten samenvouwen voor meer informatie.