Een script stoppen of ongedaan maken
U kunt een script stoppen terwijl het wordt uitgevoerd. U kunt een script ook ongedaan maken nadat het is uitgevoerd.
* Een script stoppen dat wordt uitgevoerd
tabblad Bewerken 
Klik op de knop Script stoppen .
De knop Script stopzetten is alleen actief terwijl het script wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het script duurt dit soms maar enkele seconden.
* Een uitgevoerd script ongedaan maken
tabblad Bewerken 
Klik op de werkbalk Standaard op Ongedaan maken .