360°-foto's rechttrekken
U kunt een 360°-foto waterpas maken in PaintShop Pro.
De overlay voor het rechttrekken van de afbeelding bestaat uit een dradenkruis in het midden, twee rechttreklijnen en een interactieve rotatiecirkel.
* Ga als volgt te werk om een 360°-foto recht te trekken
1 Open een foto die is gemaakt met een 360°-camera in PaintShop Pro.
Er verschijnt een bericht. U kunt namelijk een keuze maken tussen bewerken in het venster 360°-foto en bewerken in het menu Aanpassen of Effecten op het tabblad Bewerken.
2 Klik op Bewerken in 360°-foto.
3 Klik in het venster 360°-foto op Rechttrekken.
4 Sleep de afbeelding in het voorbeeldvenster om, binnen de rechttrekoverlay in het venster, een referentiepunt in het midden te verkrijgen voor de horizonlijn. Gebruik het dradenkruis om het middelpunt te bepalen. U kunt ook een van de volgende besturingselementen gebruiken:
Pannen - Hiermee kunt u naar rechts en links gaan langs de x-as.
Hellen - Hiermee kunt u omhoog en omlaag gaan langs de y-as.
Gezichtsveld- Hiermee kunt u aanpassen hoe dichtbij of veraf de camera lijkt te zijn van de scène (het effect is vergelijkbaar met zoomen).
5 Als u de afbeelding wilt draaien, draait u door de cirkelvormige overlay te slepen of past u de schuifregelaar Roteren aan in het rechterdeelvenster.
6 Klik op Opslaan als en sla uw bestand met een nieuwe naam op. Sluit het venster 360°-foto om terug te keren naar het hoofdtoepassingsvenster.