Afbeeldingen rechttrekken
U kunt scheve afbeeldingen eenvoudig rechttrekken door een rechttrekbalk uit te lijnen met een afbeeldingselement. PaintShop Pro roteert de afbeelding zo dat deze rechttrekbalk volledig horizontaal en verticaal zijn. Deze techniek is voor nuttig wanneer de afbeelding een geprononceerd verticaal of horizontaal element, zoals een gebouw of horizon, bevat.
Met het gereedschap Rechttrekken kunt u een rechttrekbalk binnen een afbeelding plaatsen.
* Een afbeelding rechttrekken
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Rechttrekken op de werkbalk Gereedschappen.
In de afbeelding ziet u een lijn (de 'rechttrekbalk') met hendels aan de uiteinden.
2 Versleep elke hendel van de rechttrekbalk tot de balk is uitgelijnd op het deel van de afbeelding dat u wilt rechtzetten.
3 Kies op het palet Opties voor gereedschap een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Modus.
Automatisch — deze optie trekt de afbeelding automatisch recht op basis van de positie van de rechttrekbalk
Verticaal maken — hiermee roteert u de afbeelding zodanig dat de rechttrekbalk verticaal is
Horizontaal maken — hiermee roteert u de afbeelding zodanig dat de rechttrekbalk horizontaal is
4 Klik op de knop Toepassen .
 
U kunt ook
 
Een enkele laag rechttrekken
Voordat u op het gereedschap Rechttrekken klikt, klikt u op de naam van de laag op het palet Lagen.
Alle lagen in de afbeelding rechttrekken
Markeer het selectievakje Alle lagen roteren op het palet Gereedschapsopties.
Een specifieke hoek voor de rechttrekbalk opgeven
Typ of stel een waarde in voor Hoek op het palet Opties voor gereedschap.
De randen van de afbeelding bijsnijden om deze na het rechttrekken rechthoekig te maken
Schakel het selectievakje Afbeelding bijsnijden op het palet Opties voor gereedschap in.
De randgebieden van de afbeelding vullen met de achtergrondkleur
Schakel het selectievakje Afbeelding bijsnijden op het palet Opties voor gereedschap uit.
U kunt ook dubbelklikken op een afbeelding om de opdracht toe te passen.