Schakelen tussen werkvlakken
U kunt tussen het werkvlak Fotografie, Essentials, Compleet en gespecialiseerde werkvlakken schakelen of een aangepast werkvlak kiezen. Zie Aangepaste werkvlakken gebruiken voor meer informatie over het maken van aangepaste werkvlakken.
* Schakelen tussen werkvlakken
Voer een van de volgende handelingen uit:
Kies op het tabblad Welkom, in het gebied Werkvlakken, het werkvlak dat u wilt gebruiken. Opmerking: Aangepaste werkvlakken worden niet op het tabblad Welkom vermeld.
Kies Bestand > Werkvlakken en selecteer het gewenste werkvlak in het submenu.