Vectorobjecten modelleren en roteren en het formaat ervan wijzigen
U kunt vectorobjecten en vectortekst op interactieve wijze transformeren. U kunt bijvoorbeeld de hendels langs een grensvak slepen om objecten van formaat of vorm te veranderen of te roteren. U kunt vectorobjecten ook transformeren door de tekenpunten te bewerken. Zie Werken met tekenpunten voor meer informatie.
U kunt het formaat van vectorobjecten ook zo veranderen dat ze dezelfde breedte, hoogte of beide krijgen.
* Het formaat en de vorm van een vectorobject wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer het object.
3 Voer een van de stappen uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Het formaat van een vectorobject wijzigen
Sleep een hoek- of zijhendel.
Klik met de rechtermuisknop op een hendel en versleep deze als u het formaat wilt wijzigen en de huidige verhoudingen wilt veranderen.
Het perspectief symmetrisch wijzigen
Houd Shift ingedrukt terwijl u een hoekhendel sleept.
Een vectorobject verschuinen
Houd Shift ingedrukt terwijl u een zijhendel sleept.
Een vectorobject vervormen
Houd Ctrl + Shift ingedrukt terwijl u een hendel sleept.
* Een vectorobject roteren
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer een object.
3 Sleep de rotatiehendel.
Als u het middelpunt van de rotatie wilt wijzigen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op het draaipunt klikt en het naar een nieuwe locatie sleept.
* Vectorobjecten even groot maken
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer het eerste vectorobject.
Opmerking: het eerste object bepaalt hoe het formaat van alle andere vectorobjecten wordt aangepast.
3 Houd Shift ingedrukt en klik op de andere objecten waarvan u het formaat wilt wijzigen.
4 Kies op het palet Opties voor gereedschap een van de volgende opties in het groepsvak Even groot maken:
Even hoog maken
Even breed maken
Even breed en hoog maken
Als u tijdens het wijzigen van het formaat de verhoudingen van het object wilt wijzigen, selecteert u het object met het Selectiegereedschap , klikt u met de rechtermuisknop en sleept u een hoekgreep.