Problemen met scripts oplossen
Om acties selectief toe te passen op de huidige afbeelding en eventuele scriptproblemen te vinden, kunt u een script stap voor stap uitvoeren.
* Een script stapsgewijs doorlopen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Script Per stap.
PaintShop Pro bevindt zich nu in de modus Script per stap.
2 Voer het gewenste script uit.
In het dialoogvenster Stapsgewijs door script worden de naam en de eerste actie van het script weergegeven.
3 Klik op een van de volgende opties tijdens het doorlopen van de opdrachten en acties in het script:
Doorgaan — deze optie past de opdracht toe op de afbeelding en gaat naar de volgende opdracht in het script
Opdracht overslaan — de opdracht wordt niet toegepast op de afbeelding en gaat naar de volgende opdracht in het script
Scripts stoppen — hiermee annuleert u deze bewerking en sluit u het dialoogvenster Stapsgewijs door script
Opmerking: De scriptmodus in PaintShop Pro blijft ingeschakeld totdat u deze uitschakelt door Bestand Script Per stap te herhalen.
Wanneer u deze functie gebruikt, is het handig als de werkbalk Script wordt weergegeven. Kies hiervoor Beeld Werkbalken Script.