Inzicht in maskers
Maskers zijn rasterlagen in grijswaarden die delen van lagen in een afbeelding volledig of met verschillende dekkingsniveaus bedekken. Met maskers kunt u vervagen tussen lagen of nauwkeurig speciale effecten maken Zo kunt u de details rond het hoofdonderwerp in een foto maskeren, of met een masker een langzaam verdwijnende navigatiebalk voor een internetpagina maken.
Maskerpixels kunnen 256 grijstinten weergeven en elk grijsniveau komt overeen met een dekkingsniveau. Witte pixels tonen onderliggende lagen, zwarte pixels verbergen onderliggende lagen, en grijze pixels tonen verschillende hoeveelheden van onderliggende lagen.
Een maskerlaag kan niet de onderste laag in de afbeelding of in een lagengroep zijn. Als de maskerlaag zich bevindt op het hoofdniveau (in plaats van in een lagengroep), wordt het masker toegepast op alle onderliggende lagen in de stapelvolgorde. Als een maskerlaag zich in een lagengroep bevindt, wordt deze alleen toegepast op lagen binnen de groep die zich lager in de stapelvolgorde bevinden.